TRAVEL STYLE
เรารู้ว่าคุณชอบท่องเที่ยว แต่ ณ ขณะนี้ คุณชอบท่องเที่ยวสไตล์ไหน
Bangkok Airways Fly Fest
Oct 16 2019 BY ADMIN

โปรโมชันลดราคา 3 วันเท่านั้น

  เส้นทางบินในประเทศ เริ่มต้นที่  990 บาท/เที่ยวบิน

  เส้นทางบินต่างประเทศ เริ่มต้นที่ 2,765 บาท/เที่ยวบิน 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ชั้นโดยสาร : ชั้นประหยัด (A) * ยกเว้นเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ - สมุย ชั้นประหยัด (G)

ระยะเวลาสำรองที่นั่ง : 16 – 18 ตุลาคม 2562

ระยะเวลาเดินทาง : 16 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563

การสะสมคะแนน : รหัสชั้นโดยสาร A ไม่สามารถสะสมคะแนนได้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ flyerbonus.com)

การเปลี่ยนแปลง (ในประเทศ) : สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้โดยมีค่าธรรมเนียม 800 ต่อเที่ยวบินต่อครั้ง และค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถ้ามี
                                              : สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้โดยมีค่าธรรมเนียม 1,800 ต่อเที่ยวบินต่อครั้ง และค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถ้ามี
                                              : ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้

                        (ต่างประเทศ) : สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้โดยมีค่าธรรมเนียม 1,000 ต่อเที่ยวบินต่อครั้ง และค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถ้ามี
                                             : สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้โดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 ต่อเที่ยวบินต่อครั้ง และค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถ้ามี
                                             : ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้

ค่าธรรมเนียม (ในประเทศ) : การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสำรองที่นั่งภายหลังเที่ยวบินเดิม จะนับว่าเป็นการไม่ใช้บริการของผู้โดยสาร
                                           และจะมีค่าธรรมเนียม 500 บาท สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด และ 1,000 บาท สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ
                   (ต่างประเทศ) : การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการสำรองที่นั่งภายหลังเที่ยวบินเดิม จะนับว่าเป็นการไม่ใช้บริการของผู้โดยสาร
                                           และจะมีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด และ 2,000 บาท สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ

การขอคืนเงิน : กรณีที่ออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถคืนเงินค่าบัตรโดยสาร แต่สามารถขอคืนเงินค่าภาษีสนามบินจากสายการบินได้

ส่วนลดสำหรับเด็ก : เด็กอายุระหว่าง 2-11 ปี ชำระค่าโดยสารตามราคาผู้ใหญ่
                             : ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ชำระค่าโดยสาร 25% ของราคาผู้ใหญ่ (นั่งตัก)

หมายเหตุ
  -  ข้อเสนอราคาพิเศษบัตรโดยสารรวมภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียม (สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ) อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาได้ เนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
  -  ข้อเสนอนี้สำหรับการเดินทางในเส้นทางที่ร่วมรายการ และเริ่มต้นการเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น (สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ)
  -  ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจจะไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
  -  ราคานี้สำหรับการเดินทางด้วยเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น
  -  ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นและส่วนลดอื่นๆได้6097 views

High Season is Coming ..

ลดกระหน่ำ ทั้งเส้นทางการบินในประเทศและต่างประเทศ เริ่มต้นเพียง 690 บาท (์Nok Lite) หรือรวมโหลดกระเป๋า 20 กิโลกรัม (Nok X-tra) ราคาเริ่มที่ 890 บาทเท่านั้น

Bangkok Airways เปิดเส้นทางบินใหม่ สีหนุวิลล์

เปิดตัวเส้นทางการบินใหม่ของสายการบิน Bangkok Airways กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา สามารถจองได้แล้ววันนี้ เริ่มบนิพร้อมกัน 10 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

NokAir บินลัดฟ้า ท้าลมหนาว

ใกล้หน้าหนาวเข้ามาที่ไหน ก็ต้องรีบหาที่เที่ยวไว้ ไปสัมผัสความหนาว จะใกล้แค่ในประเทศหรือจะไกลถึงต่างประเทศ นกแอร์ก็จัดให้กับโปรโมชัน "บินลัดผ้า ท้าลมหนาว"