TRAVEL STYLE
เรารู้ว่าคุณชอบท่องเที่ยว แต่ ณ ขณะนี้ คุณชอบท่องเที่ยวสไตล์ไหน
กิจกรรม ฉลองก้าวขึ้นสู่ปีที่ 4 THE FIRST ULTIMATE เที่ยวสุดโลก

รายละเอียดกิจกรรม

รางวัล
ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพฯ - มัลดีฟส์ พร้อมที่พัก Club Med Kani Maldives และอาหาร (All Inclusive)
จำนวน 4 วัน 3 คืน 
เดินทางระหว่างวันที่ 27 - 30 กันยายน 2562
จำนวน 8 รางวัล โดยแบ่งเป็น
ผู้โชคดีจากทาง LINE ที่ชมรายการ จำนวน 4 รางวัลๆ ละ 1 ท่าน
ผู้โชคดีจากทาง FACEBOOK จำนวน 4 รางวัลๆ ละ 1 ท่าน


กิจกรรม 4 Fun at Maldives (ร่วมสนุกผ่านทาง TV)

ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 15 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2562

วิธีร่วมกิจกรรม

 1. ดูรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลก ทางช่อง PPTV HD 36 ในช่วงเวลาออกอากาศ ทุกวันจันทร์เวลา 22:30 น. ถึง 23:30 น. ระหว่างออกอากาศจะปรากฎโลโก้ก้าวสู่ปีที่ 4 ของรายการ
 2. ถ่ายรูปตัวเองคู่กับโลโก้ก้าวสู่ปีที่ 4 ของรายการ และส่งมายัง LINE Official @thefirstultimate ภายในเวลาก่อนเวลาเที่ยงคืนของวันที่ออกอากาศ
 3. ส่ง 1 ครั้ง คือ 1 สิทธิ์ ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

กำหนดการคัดเลือก และประกาศรางวัล

 • วันที่ 27 - 30 สิงหาคม 2562 : สุ่มคัดเลือกผู้โชคดีจำนวน 10 ท่าน เข้าร่วมสัมภาษณ์กับคณะกรรมการ
 • วันที่ 16 กันยายน 2562 : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในช่วงเวลาที่ออกอากาศท้ายรายการ, www.facebook.com/thefirstultimate และ www.thefirstultimate.com
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุดกิจกรรม 4 Fin in Maldives (ร่วมสนุกผ่านทาง Facebook)

ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 15 กรกฎาคม - 30 สิงหาคม 2562

วิธีร่วมกิจกรรม

 1. เข้าร่วมสนุกผ่านแฟนเพจของรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลก โดยทุกวันจันทร์ จะมีโจทย์ให้ร่วมสนุกแตกต่างกันออกไป
 2. ผู้ร่วมสนุกจะต้องติดตามเป็นสมาชิกในทุกช่องทางของรายการ
  www.thefirstultimate.com (ในหน้าเมนู Travel Blog)
  www.facebook.com/thefirstultimate
  LINE @thefirstultimate
  www.instagram.com/thefirstultimate
  www.youtube.com/TheFirstUltimateOfficial
 3. ผู้ร่วมสนุกสามารถทำกิจกรรมในแต่สัปดาห์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 4. ร่วมกิจกรรม 1 ครั้ง เท่ากับ 1 สิทธิ์ ยิ่งร่วมกิจกรรมมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
 5. เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม วันที่ 30 สิงหาคม 2562 หากคุณได้เป็นแฟนตัวยง หรือ Top Fan ของแฟนเพจ (จากระบบของ FACEBOOK) สิทธิ์ของคุณจะได้เพิ่มเป็น 2 เท่า ในการลุ้นเป็นผู้โชคดีจากการคัดเลือกจากคณะกรรมการ

กำหนดการคัดเลือก และประกาศรางวัล

 • วันที่ 2 - 6 กันยายน 2562 : สุ่มคัดเลือกผู้โชคดีจำนวน 10 ท่าน เพื่อเข้าร่วมสัมภาษณ์กับคณะกรรมการ
 • วันที่ 16 กันยายน 2562 : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในช่วงเวลาที่ออกอากาศท้ายรายการ, www.facebook.com/thefirstultimate และ www.thefirstultimate.com
 • คำตัดสินของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องนำส่งสำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
 2. มูลค่าของรางวัลที่ได้รับ ไม่สามารถเปลี่ยน ทอน หรือแลกเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ดังกล่าวให้ผู้อื่นแทนได้ 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทั้งนี้มูลค่าของรางวัลใหม่จะเทียบเท่ากับมูลค่าของรางวัลเดิม
 4. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 5. พนักงานและครอบครัวพนักงาน ของบริษัท พรีเมียมลอฟท์ จำกัด และบริษัทในเครือจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพ หรือวีดีทัศน์ ถือว่าเป็นสิทธิ์ของบริษัท สามารถนำไปเผยแพร่และประสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบ การถ่ายภาพ อัดเสียงหรือวีดีทัศน์ ของผู้ที่ได้รับรางวัลก่อนเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อมิให้กระทบต่อการรายการ พิธีกร และทีมงาน หรือเผยแพร่บางช่วงบางตอนของรายการโดยมิได้รับอนุญาต
 8. คณะกรรมการสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์หรือตัดสิทธิ์ผู้ได้รับรางวัล จนกว่าจะดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถเข้าร่วมทำกิจกรรม ไม่ปฏิบัติตามกฎหรือข้อบังคับ มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนสร้างความเสียหายหรือความเดือดร้อนให้ต่อบุคคลอื่น ทีมงาน พิธีกรหรือรายการ
 9. คำตัดสินของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด

Copyright 2019 : by Premium Loft Co., Ltd.