TRAVEL STYLE
เรารู้ว่าคุณชอบท่องเที่ยว แต่ ณ ขณะนี้ คุณชอบท่องเที่ยวสไตล์ไหน
Cappadocia (Turkey)
May 13 2019 BY ADMIN The First Ultimate

แคปพาโดเชีย (Cappadocia) อยู่ในภูมิภาคตอนกลางของประเทศตุรกี จังหวัดเนฟชีร์ “แคปพาโดเชีย” เป็นชื่อที่ปรากฏมาในประวัติศาสตร์ของคริสต์ศาสนา เป็นที่น่าสนใจแก่นักท่องเที่ยว มีความน่าตื่นตาตื่นใจทางธรรมชาติ โดยเฉพาะภูมิสัณฐานที่มีลักษณะเป็นแท่งๆ คล้ายปล่องไฟ หรือ เห็ด  และประวัติความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาคอานาโตเลีย ในสมัยของเฮโรโดทัส 

กิจกรรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ที่ต้องทำเมื่อมาเที่ยว Cappadocia ก็คือ การขึ้นบอลลูน (Hot Air Balloon) ชมความสวยงามของภูมิประเทศโดยรอบบริเวณของ Cappadocia (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) และการขี่รถ ATV รอบภูเขา

3430 views

Shibuya, Tokyo

รวบรวมมาให้แล้วกับ 10 สถานที่ต้องไป เมื่อไปเยือน Shibuya

Innsbruck (Austria)

เมืองหลวงของรัฐทีโรล ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำอินน์ กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ หนึ่งในเมืองเล็กๆ จุดเด่นคือมุมยอดฮิตของตึกสีพาสเทล แม่น้ำด้านหน้าเป็นสีฟ้าตัดกับสีตึก ส่วนด้านหลังเป็นวิวภูเขาหิมะ

5 Fingers View Point (Austria)

จุดชมวิว 5 ฟิงเกอร์ (5 Fingers) จุดชมวิวบนเทือกเขา Dachstein หนึ่งในจุดชมวิวที่สวยที่สุด อยู่เหนือน้ำทะเล 2,100 เมตร ที่จะได้เห็นวิวทิวทัศน์รอบๆ ตัวเราถึง 360 องศา