TRAVEL STYLE
เรารู้ว่าคุณชอบท่องเที่ยว แต่ ณ ขณะนี้ คุณชอบท่องเที่ยวสไตล์ไหน
Innsbruck (Austria)
Oct 29 2019 BY ADMIN The First Ultimate

อินส์บรุค (Innsbruck) เป็นเมืองหลวงของรัฐทีโรล ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำอินน์ กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ ซึ่งสามารถมองเห็นยอดเขาสูงได้แก่ นอร์ดเคทเทอ (Nordkette, สูง 2,334 เมตร) อยู่ทางตอนเหนือของเมือง ยอดพัทแชร์โคเฟิล (Patscherkofel, สูง 2,246 เมตร) และแซร์เลส (Serles, สูง 2,718 เมตร) ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมือง 


เมืองอินส์บรุคมีชื่อเสียงในด้านเป็นศูนย์กลางของกีฬาฤดูหนาว ซึ่งเมืองแห่งนี้เคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวหลายครั้ง ได้แก่ โอลิมปิกฤดูหนาว 1964 และ 1976 พาราลิมปิกฤดูหนาว 1984 และ 1988 รวมถึงโอลิมปิกเยาวชนฤดูหนาวที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2012 ทำให้อินส์บรุคเป็นเมืองแรกของโลกที่ได้จัดกีฬาโอลิมปิกถึง 3 ครั้ง อินส์บรุคมีพื้นที่ 104.91 ตารางกิโลเมตร

Innsbruck  หนึ่งในเมืองเล็กๆ จุดเด่นคือมุมยอดฮิตของตึกสีพาสเทล แม่น้ำด้านหน้าเป็นสีฟ้าตัดกับสีตึก ส่วนด้านหลังเป็นวิวภูเขาหิมะสนใจรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ คลิก


4919 views

Golden Roof

อีกหนึ่งสัญลักษ์สำคัญของเมืองอินส์บรูค ที่ต้องไปเยือนให้ได้สักครั้ง

5 Fingers View Point (Austria)

จุดชมวิว 5 ฟิงเกอร์ (5 Fingers) จุดชมวิวบนเทือกเขา Dachstein หนึ่งในจุดชมวิวที่สวยที่สุด อยู่เหนือน้ำทะเล 2,100 เมตร ที่จะได้เห็นวิวทิวทัศน์รอบๆ ตัวเราถึง 360 องศา

Hallstatt (Austria)

ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย ประเทศออสเตรีย เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่ได้ชื่อว่า สวยที่สุดในโลก และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองการยูเนสโก