TRAVEL STYLE
เรารู้ว่าคุณชอบท่องเที่ยว แต่ ณ ขณะนี้ คุณชอบท่องเที่ยวสไตล์ไหน
Lake Urmia (Iran)
Oct 06 2019 BY ADMIN The First Ultimate

ทะเลสาบอูร์เมีย หรือ ดาร์ยาเซห์เยะอุรูมีเยะห์ (Lake Urmia) เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่มีน้ำตื้น ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอิหร่าน เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง และเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของโลก มีพื้นที่ราว 5,200 ตร.กม. ยาว 140 กม. กว้าง 55 กม. และลึก 16 เมตร

น้ำในทะเลสาบอูร์เมียแห่งนี้เกิดการเปลี่ยนสีได้ไปตามฤดูกาล นักวิทยาศาสตร์เผยว่าเกิดจากการตกตะกอน และสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้ความเค็มของน้ำเปลี่ยนไปทำให้จุลินทรีย์เกิดการเปลี่ยนแปลง

นักวิทยาศาสตร์บอกว่าการที่น้ำในทะเลสาบอูร์เมียเปลี่ยนเป็นมีสีแดงเข้มเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ในฤดูใบไม้ผลิน้ำจืดจากหิมะละลายและฝนตกจะไหลเข้าสู่ทะเลสาบทำให้ความเข้มข้นของเกลือในทะเลสาบลดลง แต่ในฤดูร้อนไม่มีน้ำจืดไหลเข้าทะเลสาบ ขณะเดียวกันน้ำที่ระเหยออกไปก็เพิ่มปริมาณมากขึ้น ทำให้ความเข้มข้นของเกลือในทะเลสาบเพิ่มขึ้น

ขอบคุณภาพประกอบจาก
www.sosyalforum.org


3939 views

Issyk-Kul Lake (Kyrgyzstan)

อือซึก-เกิล เป็นทะเลสาบในเทือกเขาเทียนชาน ทางภาคตะวันออกของคีร์กีซสถาน ทะเลสาบนี้เป็นทะเลสาบที่ลึกเป็นอันดับที่ 7 ของโลก และใหญ่เป็นอันดับที่ 10 ของโลก

Qinghai Lake (China)

ทะเลสาบชิงไห่ (青海湖) เป็นทะเลสาบน้ำเค็มใหญ่ที่สุดของประเทศจีน อยู่ในมณฑลชิงไห่ สหประชาชาติจัดให้เป็น "พื้นที่ชุ่มน้ำแหล่งสำคัญของโลก"

Caspian Sea

ทะเลแคสเปียน (Caspian Sea) เป็นทะเลปิดที่อยู่ระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป มีเนื้อที่ผิวน้ำประมาณ 371,000 ตร.กม. และจุดลึกที่สุดลึกประมาณ 980 เมตร