TRAVEL STYLE
เรารู้ว่าคุณชอบท่องเที่ยว แต่ ณ ขณะนี้ คุณชอบท่องเที่ยวสไตล์ไหน
DESTINATION

Shibuya, Tokyo

รวบรวมมาให้แล้วกับ 10 สถานที่ต้องไป เมื่อไปเยือน Shibuya

Innsbruck (Austria)

เมืองหลวงของรัฐทีโรล ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำอินน์ กลางหุบเขาของเทือกเขาแอลป์ หนึ่งในเมืองเล็กๆ จุดเด่นคือมุมยอดฮิตของตึกสีพาสเทล แม่น้ำด้านหน้าเป็นสีฟ้าตัดกับสีตึก ส่วนด้านหลังเป็นวิวภูเขาหิมะ

5 Fingers View Point (Austria)

จุดชมวิว 5 ฟิงเกอร์ (5 Fingers) จุดชมวิวบนเทือกเขา Dachstein หนึ่งในจุดชมวิวที่สวยที่สุด อยู่เหนือน้ำทะเล 2,100 เมตร ที่จะได้เห็นวิวทิวทัศน์รอบๆ ตัวเราถึง 360 องศา

Hallstatt (Austria)

ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย ประเทศออสเตรีย เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่ได้ชื่อว่า สวยที่สุดในโลก และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองการยูเนสโก

Lake Urmia (Iran)

ทะเลสาบอูร์เมีย (Lake Urmia) เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่มีน้ำตื้น ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอิหร่าน เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง และเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของโลก

Issyk-Kul Lake (Kyrgyzstan)

อือซึก-เกิล เป็นทะเลสาบในเทือกเขาเทียนชาน ทางภาคตะวันออกของคีร์กีซสถาน ทะเลสาบนี้เป็นทะเลสาบที่ลึกเป็นอันดับที่ 7 ของโลก และใหญ่เป็นอันดับที่ 10 ของโลก