TRAVEL STYLE
เรารู้ว่าคุณชอบท่องเที่ยว แต่ ณ ขณะนี้ คุณชอบท่องเที่ยวสไตล์ไหน
ทัวร์กัมพูชา 5 วัน 4 คืน

รายการ The First Ultimate ขอพาคุณผู้ชมสัมผัสอดีต 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ในดินแดนแห่งอารยธรรมโบราณ

กับปราสาทนครวัด หรือ อังกอร์วัด ศาสนสถานที่ใหญ่ ที่สุดในโลก


สำรวจความลึกลับ ของปราสาทตาพรม สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ Tomb Raider


นำท่านล่องเรือโตนเลสาป ชมวิถีชีวิตที่หมู่บ้านลอยน้ำ


เรียนรู้ประวัติศาสตร์กัมพูชาอันโด่งดัง กับพิพิธภัณฑ์ตวลเสลง


ทริปเดียว เที่ยวครบทั้งเสียมเรียบ และ พนมเปญ


ออกเดินทางวันที่ 10-14 ตุลาคม 2563 จำนวน 5 วัน 4 คืน พักดีกินดี ทั้งหมดนี้กับราคา 24,900 บาท

พิเศษเฉพาะ แฟนรายการ The First Ultimate เพียง 18,900 บาท จำกัดจำนวน 30 ท่านเท่านั้น

โทร. 065 879 3936

(** วันเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง **)


ใบอนุญาตเลขที่ 11/09220

xxx views

ทัวร์เมียนมา 4 วัน 3 คืน

เดินทาง 19-22 มิ.ย. 2563 โดยสายการบิน Bangkok Airways

ทัวร์เรือสำราญ Quantum of the Seas จีน-ญี่ปุ่น 9 วัน 8 คืน

เดินทาง 11-19 กรกฎาคม 2563 โดยสายการบิน Nok Scoot

ทัวร์ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน

เดินทาง 7-15 เม.ย. 2563 โดยสายการบินไทย