TRAVEL STYLE
เรารู้ว่าคุณชอบท่องเที่ยว แต่ ณ ขณะนี้ คุณชอบท่องเที่ยวสไตล์ไหน
ทัวร์เมียนมา 4 วัน 3 คืน

ได้เวลาเสริมความเป็นสิริมงคล ให้กับตนเองอีกครั้ง ในทริปไหว้พระ ณ ประเทศเมียนมา ที่คุณต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต กับเส้นทางสุด Unseen มัณฑะเลย์ - โมนยวา - มิงกุน


วัดเจดีย์สัมพุทเธ สถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ของยอดเจดีย์ ถึง 845 องค์ และพระพุทธรูปนับ 5 แสนกว่าองค์


สักการะเจดีย์สีทองขนาดใหญ่ ณ วัดกองมุดอว์


พบกับหนึ่งในพระยืนที่สูงที่สุดในโลก ที่ วัดพระยืนพระนอน


วัดโพธิตะทาวน์ พระพุทธรูป 1,000 องค์ใต้ต้นโพธิ์ 1,000 ต้น


สัมผัสความอัจศจรรย์ของถ้ำหินแกะสลัก ที่ วัดชเวป้าต่อง


ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของ ฟอสซิลของพญานาค ที่วัดนาคา


เข้าร่วมพิธีล้างพระพักตร์ ณ วัดพระมหามัยมุณี 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของชาวเมียนมา


เดินทางวันที่ 19-22 มิถุนายนนี้ จำนวน 4 วัน 3 คืน ราคา 32,500 บาท
พิเศษ เฉพาะแฟนรายการ The First Ultimate จำนวน 30 ท่านแรก เพียง 19,900 บาท เท่านั้น
โทร. 065 879 3936 


ใบอนุญาตเลขที่ 11/09220


xxx views

ทัวร์พม่า อินเล 6 วัน 5 คืน

เดินทาง 16-21 พฤษภาคม 2562 โดยสายการบิน Bangkok Airways