TRAVEL STYLE
เรารู้ว่าคุณชอบท่องเที่ยว แต่ ณ ขณะนี้ คุณชอบท่องเที่ยวสไตล์ไหน
TOUR

ทัวร์ Hong Kong 4 วัน 3 คืน

เดินทาง 23-26 สิงหาคม 2566 บินสายการบิน Thai Airways ติดต่อสอบถาม และขอโปรแกรม โทร. 06-5879-3936 หรือ Line@ : @TFU1 (มี@)

ทัวร์ Sichuan 6 วัน 5 คืน

เดินทาง 6-11 กรกฎาคม 2566 บินสายการบิน Thai Airways ติดต่อสอบถาม และขอโปรแกรม โทร. 06-5879-3936 หรือ Line@ : @TFU1 (มี@)

ทัวร์ Chongqing 5 วัน 4 คืน

เดินทาง 15-19 มิถุนายน 2566 บินสายการบิน Air Asia ติดต่อสอบถาม และขอโปรแกรม โทร. 06-5879-3936 หรือ Line@ : @TFU1 (มี@)