TRAVEL STYLE
เรารู้ว่าคุณชอบท่องเที่ยว แต่ ณ ขณะนี้ คุณชอบท่องเที่ยวสไตล์ไหน
มหัศจรรย์แห่งเสียมเรียบ : ปราสาทตาพรหม
11/19/2019 BY ADMIN The First Ultimate

ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) หนึ่งในปราสาทโบราณที่มีเสน่ห์ของเมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 12 ในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ใช้เป็นศาสนสถานของพราหมณ์ในสมัยราชวงศ์เก่าแก่ และมีชื่อเรียกตามหลักจารึกว่า เรียชวิเหียร ซึ่งจุดเด่นอยู่ตรงรากต้นสะปงขนาดมหึมา และไม้เลื้อยขึ้นปกคลุมตัวปราสาทและโบราณสถานแห่งนี้ ยังได้เคยถูกใช้เป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำหนังฮอลลิวูดเรื่องดัง Lara Croft : Tomb Raider นำแสดงโดย แองเจลิน่า โจลี  จนทำให้ผู้คนส่วนใหญ่เรียกปราสาทแห่งนี้ว่า ปราสาทแองเจลิน่า โจลี ตอนที่ฝรั่งเศสปกครองประเทศกัมพูชา ได้เลือกให้ปราสาทตาพรหมคงสภาพก่อนบูรณะไว้ให้มากที่สุด จนทำให้มีบรรยากาศความเก่าแก่โบราณ เกิดเป็นภาพอันน่ามหัศจรรย์ และความลึกลับ หลังจากที่ภาพยนตร์เรื่อง Tomb Raider ออกฉายไปทั่วโลก ทำให้ปราสาทแห่งนี้กลายเป็นที่สนใจ และเป็นสถานที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือนสักครั้ง ปราสาทตาพรหม ได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้มีฐานะเป็นมรดกโลกในปี 1992

ถึงแม้ว่าบริเวณปราสาทตาพรหม จะไม่ได้มีพื้นที่กว้างใหญ่มาก แต่ก็มีมุมให้เดินชมและเก็บภาพที่น่าสนใจหลายมุม


ภาพประกอบโดย @K9ATW
และภาพจากภาพยนตร์เรื่อง Lara Croft : Tomb Raider (2001)

9744 views

มหัศจรรย์แห่งเสียมเรียบ : เกาะแกร์

เกาะแกร์ หรืออีกชื่อหนึ่ง คือ นครโฉกครรคยาร์ หมายถึง เกาะแห่งความรุ่งโรจน์ และปัจจุบันถูกจัดตั้งให้เป็น อุทยานแห่งชาติ เป็นที่ตั้งกลุ่มปราสาทเก่าโบราณมากมาย

มหัศจรรย์แห่งเสียมเรียบ : นครวัด

1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก “ปราสาทนครวัด” หรือ Ang Kor Wat สิ่งปลูกสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่สักครั้งนึงในชีวิตต้องมาเยือน

มหัศจรรย์แห่งเสียมเรียบ : นครธม

กัมพูชา ไม่ได้มีแต่นครวัด แต่ยังมีนครธม (Angkor Thom) เมืองหลวงแห่งสุดท้ายที่เข้มแข็งที่สุดของอาณาจักรเขมร