TRAVEL STYLE
เรารู้ว่าคุณชอบท่องเที่ยว แต่ ณ ขณะนี้ คุณชอบท่องเที่ยวสไตล์ไหน
มหัศจรรย์แห่งเสียมเรียบ : นครวัด
11/26/2019 BY ADMIN The First Ultimate

1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก “ปราสาทนครวัด” หรือ Ang Kor Wat สิ่งปลูกสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่สักครั้งนึงในชีวิตต้องมาเยือน รูปแบบของปราสาทที่มองด้วยสายตาจากเบื้องสูง จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีปราสาท 5 ยอด 4 ยอดอยู่ที่มุมทั้งสี่ และ 1 ยอดอยู่ตรงกลาง


ปราสาทแห่งนี้ สร้างในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ตามความเชื่อของลัทธิไวษณพนิกาย เพื่อบูชาพระวิษณุหรือพระนารายณ์ การก่อสร้างใช้ระยะเวลาร่วมนับร้อยปี โดยนครวัดถือจุดสูงสุดของรูปแบบการสร้างสถาปัตยกรรมเขมรแบบดั้งเดิม และได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา มีการปรากฏอยู่บนธงชาติ และได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชาที่มีความสำคัญที่สุดในหมู่นักท่องเที่ยว

นครวัด มีความแตกต่างจากปราสาทเขมรหลังอื่น คือทิศประธานที่หันไปทางทิศตะวันตก แทนที่จะเป็นทิศตะวันออก พระเจ้าสุริยวรรมันนั้นประสงค์ที่จะสร้างปราสาทแห่งนี้ขึ้นให้เป็นปราสาทที่เก็บพระบรมศพของพระองค์

นครวัด เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมเขมรรูปแบบคลาสสิคที่สำคัญที่สุด โดยใช้ทักษะความสามารถในการใช้หินทรายเป็นวัสดุโครงสร้างหลักของอาคาร ในขณะที่กำแพงภายนอกและโครงสร้างภายในนั้นทำจากศิลาแลงแต่ใช้บล็อกหินทรายปิดบังเอาไว้ภายนอก

รอบปราสาท นครวัด มีระเบียงคดที่มีภาพสลัก มีความยาวกว่า 800 เมตร มีงานแกะสลักเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 และเรื่องราวจากวรรณคดีเรื่อง รามายณะ รูปแกะสลักที่มีชื่อที่สุดคือรูปแกะสลักการกวนเกษียรสมุทร มีรูปแกะสลักนางอัปสรมากกว่า 1,796 นาง ที่ทั้งหมดมีเครื่องแต่งกายและทรงผมที่ไม่ซ้ำกัน

จุดไฮไลท์ เมื่อยามเย็น แสงแดดตกกระทบยอดปราสาท กับเงาที่ตกสะท้อนบนผิวน้ำ และแสงอาทิตย์สาดไปที่ตัวปราสาท จะได้ให้ปราสาทนครวัดสีทองงดงาม เป็นจุดหนี่งยอดฮิตของนักท่องเที่ยว ที่ต้องมาเก็บภาพ

ภาพประกอบโดย @K9ATW

8354 views

มหัศจรรย์แห่งเสียมเรียบ : เกาะแกร์

เกาะแกร์ หรืออีกชื่อหนึ่ง คือ นครโฉกครรคยาร์ หมายถึง เกาะแห่งความรุ่งโรจน์ และปัจจุบันถูกจัดตั้งให้เป็น อุทยานแห่งชาติ เป็นที่ตั้งกลุ่มปราสาทเก่าโบราณมากมาย

มหัศจรรย์แห่งเสียมเรียบ : ปราสาทตาพรหม

ปราสาทตาพรหม หนึ่งในปราสาทโบราณที่มีเสน่ห์ของเมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ถูกใช้เป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำหนังฮอลลิวูดเรื่องดัง จนทำให้ผู้คนส่วนใหญ่เรียกปราสาทแห่งนี้ว่า ปราสาทแองเจลิน่า โจลี

มหัศจรรย์แห่งเสียมเรียบ : นครธม

กัมพูชา ไม่ได้มีแต่นครวัด แต่ยังมีนครธม (Angkor Thom) เมืองหลวงแห่งสุดท้ายที่เข้มแข็งที่สุดของอาณาจักรเขมร