TRAVEL STYLE
เรารู้ว่าคุณชอบท่องเที่ยว แต่ ณ ขณะนี้ คุณชอบท่องเที่ยวสไตล์ไหน
มหัศจรรย์แห่งเสียมเรียบ : เกาะแกร์
11/19/2019 BY ADMIN The First Ultimate

เมื่อกล่าวถึงราชธานีของอาณาจักรเขมรโบราณ หรือ “อังกอร์” หลายๆ คนก็จะคุ้นเคยกับ “นครวัด-นครธม” ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณในเมืองเสียมเรียบปัจจุบัน แต่ในอดีตของอาณาจักรเขมรโบราณ เคยมีราชธานีอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอังกอร์ ที่มีชื่อา “เกาะแกร์” (Koh Ker)


เกาะแกร์ หรืออีกชื่อหนึ่ง คือ นครโฉกครรคยาร์ หมายถึง เกาะแห่งความรุ่งโรจน์ และปัจจุบันถูกจัดตั้งให้เป็น อุทยานแห่งชาติ เป็นที่ตั้งกลุ่มปราสาทเก่าโบราณมากมาย แต่ปัจจุบันมีหลงเหลือให้เห็นไม่มากนักสถานที่ตั้งของกลุ่มปราสาทเก่าโบราณ ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ประมาณปี ค.ศ. 921-944 เป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรขอม และสิ่งก่อสร้างสำคัญนั่นก็คือ พีระมิดเกาะแกร์

พีระมิดเกาะแกร์ มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ฐานแต่ละด้านยาว 55 เมตร มีการสร้างเป็นชั้นที่ลดหลั่นกันขึ้นไปถึง 7 ชั้น ความสูงประมาณ 35 เมตร มีบันไดขึ้นทางทิศตะวันออก เพียงด้านเดียวคือ ซึ่งการขึ้นไปบนยอดพีระมิดนั้นมีความสูงชัน และรอบข้างพีระมิดนั้นถูกปกคลุมไปด้วยผืนป่าใหญ่

บนยอดพีระมิด เดิมเป็นที่ตั้งของศิวลึงค์ แค่ปัจจุบันไม่มีให้เห็นแล้ว จนเป็นที่มาของชื่อเรียกเกาะแกร์อีกชื่อหนึ่งว่า ‘ลิงคปุระ’ ซึ่งมีความเชื่อในลัทธิไศวนิกายจากอินเดีย  และกลายเป็นโบราณสถานที่มนุษย์สร้างขึ้น โดดเด่น และแตกต่าง ก่อนที่จะย้ายราชธานีไปอยู่ที่นครวัด จนทำให้สถานที่แห่งนี้ถูกทอดทิ้งภายในป่าเป็นพันๆ ปี และเกือบจะถูกลืมเลือน

อีกหนึ่งปราสาทภายในบริเวณเกาะแกร์ ที่ถือได้ว่าเป็นจุด Unseen อีกแห่งหนึ่ง คือ ปราสาทปรัม (ปรัม แปลว่า 5) ประกอบด้วยปราสาทขนาดย่อมๆ 5 ปราสาท ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกลุ่มปราสาทเกาะแกร์ จุดเด่นคือตัวปราสาทที่มีรากไม้ปกคลุมดูแปลกตา และสวยงามท่ามกลางความเงียบสงบ

ภาพประกอบโดย @K9ATW

10548 views

มหัศจรรย์แห่งเสียมเรียบ : ปราสาทตาพรหม

ปราสาทตาพรหม หนึ่งในปราสาทโบราณที่มีเสน่ห์ของเมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ถูกใช้เป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำหนังฮอลลิวูดเรื่องดัง จนทำให้ผู้คนส่วนใหญ่เรียกปราสาทแห่งนี้ว่า ปราสาทแองเจลิน่า โจลี

มหัศจรรย์แห่งเสียมเรียบ : นครวัด

1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก “ปราสาทนครวัด” หรือ Ang Kor Wat สิ่งปลูกสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่สักครั้งนึงในชีวิตต้องมาเยือน

มหัศจรรย์แห่งเสียมเรียบ : นครธม

กัมพูชา ไม่ได้มีแต่นครวัด แต่ยังมีนครธม (Angkor Thom) เมืองหลวงแห่งสุดท้ายที่เข้มแข็งที่สุดของอาณาจักรเขมร