TRAVEL STYLE
เรารู้ว่าคุณชอบท่องเที่ยว แต่ ณ ขณะนี้ คุณชอบท่องเที่ยวสไตล์ไหน
มหัศจรรย์แห่งเสียมเรียบ : ปราสาทบันทายศรี
02/05/2020 BY ADMIN The First Ultimate

ห่างจากตัวเมืองเสียมเรียบไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ จะได้พบกับปราสทเล็กๆ แห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำเสียมเรียบ นั่นคือ บันทายศรี (Banteay Srei) สร้างเมื่อตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ 

ปราสาทบันทายศรี หรือเรียกตามสำเนียงเขมรว่า บันเตียไสร หมายถึง ปราสาทสตรีหรือป้อมสตรี ในบริเวณที่เรียกว่า อิศวรปุระ หรือเมืองของพระอิศวร ปราสาทแห่งนี้สร้างอุทิศถวายพระอิศวรภายใต้พระนามว่า "ตรีภูวนมเหศวร" หรือ "ผู้เป็นใหญ่แห่งโลกทั้งสาม"

ซุ้มปราสาทองค์แรก มีรูปพระศิวะกำลังร่ายรำที่มีถึง 108 ท่า หรือที่เรียกว่า ศิวนาฏราช หน้าบันทางด้านทิศใต้ สลักภาพพระอิศวรกำลังประทับนั่งอยู่เหนือเขาไกรลาศ หน้าบันทางทิศเหนือ เป็นภาพพระอินทร์กำลังบันดาลให้ฝนตกลงมา เหนือหน้าบันทางทิศตะวันตก เป็นภาพพระกฤษณะกำลังประหารพระยากงศ์ในพระราชวัง

ปราสาทบันทายศรี เป็นปราสาทหลังเล็กๆ ที่สร้างจากหินทรายสีชมพู ซึ่งจุดเด่นของปราสาทแห่งนี้ คงต้องยกให้กับความงดงามของการแกะสลักภาพนูนสูงที่มีความชัดเจน ด้วยลวดลายที่วิจิตรอ่อนช้อย ถือเป็นปราสาทหินที่งดงามที่สุดในประเทศกัมพูชา และเป็นปราสาทแห่งเดียวที่สร้างเสร็จแล้วกว่าหนึ่งพันปี

ภาพประกอบโดย @K9ATW

4823 views

มหัศจรรย์แห่งเสียมเรียบ : เกาะแกร์

เกาะแกร์ หรืออีกชื่อหนึ่ง คือ นครโฉกครรคยาร์ หมายถึง เกาะแห่งความรุ่งโรจน์ และปัจจุบันถูกจัดตั้งให้เป็น อุทยานแห่งชาติ เป็นที่ตั้งกลุ่มปราสาทเก่าโบราณมากมาย

มหัศจรรย์แห่งเสียมเรียบ : ปราสาทตาพรหม

ปราสาทตาพรหม หนึ่งในปราสาทโบราณที่มีเสน่ห์ของเมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ถูกใช้เป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำหนังฮอลลิวูดเรื่องดัง จนทำให้ผู้คนส่วนใหญ่เรียกปราสาทแห่งนี้ว่า ปราสาทแองเจลิน่า โจลี

มหัศจรรย์แห่งเสียมเรียบ : นครวัด

1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก “ปราสาทนครวัด” หรือ Ang Kor Wat สิ่งปลูกสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่สักครั้งนึงในชีวิตต้องมาเยือน