TRAVEL STYLE
เรารู้ว่าคุณชอบท่องเที่ยว แต่ ณ ขณะนี้ คุณชอบท่องเที่ยวสไตล์ไหน
4 พุทธคีรี 2 เทพเจ้าจีน ต้องไปไหว้สักครั้ง! เมื่อยังมีชีวิตอยู่
11/06/2019 BY ADMIN The First Ultimate

     เทพเจ้าที่คนจีนเอง หรือชาวพุทธหลายๆ ท่าน ให้ความเคารพนับถือ และมีความเชื่อว่าต้องไปสักการะให้ครบสักครั้งเมื่อยังมีชีวิตอยู่นั้น ได้แก่ 4 พุทธคีรี หรือ จตุพุทธคีรี และ 2 เทพเจ้า ได้แก่ เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย และเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย

     จตุพุทธคีรี หมายถึง สี่ยอดขุนเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพระพุทธศาสนาของจีน ซึ่งมี 4 พระโพธิสัตว์ทรงสถิตอยู่ ได้แก่ พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (พระโพธิสัตว์กวนอิม) และพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์


            1. พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ หรือกวนอินผูซ่า (Guānyīn)

   


     พระโพธิสัตว์ผู้สถิต ณ ผู่โถวซาน (ภูเขาทางทิศตะวันออก) ผู้เป็นเลิศทางด้านความเมตตา ถือเป็นองค์พระโพธิสัตว์ที่ทั้งชาวจีน และชาวไทยให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ชาวจีนเชื่อว่าการได้เคารพสักการะองค์พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์จะนำความเป็นสิริมงคลมาสู่ชีวิต

ผู้คนนิยมขอพร : ให้ตนเอง และครอบครัวผ่านพ้นความทุกข์ยาก

Location :  บนยอดเขาผู่โถว เมืองโจวชาน มณฑลเจ้อเจียง

เที่ยวช่วงไหนดี : เมษายน - ตุลาคม | เที่ยวทะเลช่วง กรกฎาคม - กันยายน 


            2. พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ หรือผู่เสียนผู่ซา (Pŭxián púsà)

 


     พระโพธิสัตว์ผู้สถิต ณ เอ๋อเหมยซาน หรือเขาง้อไบ๊ (ภูเขาทางทิศตะวันตก) ผู้เป็นเลิศทางจริยา และมหาปณิธาน ชาวจีนโบราณขนานนามท่านว่า “ผู่เสียนผู้เป็นใหญ่แห่งความเพียร” ชาวจีนเชื่อว่า การได้สักการะองค์ผู่เสียนผู่ซ่าจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง สิริมงคล และประสบผลสำเร็จตามความปรารถนา ในประเทศไทยพระสมันตภัทรโพธิสัตว์มักจะปรากฎรูปเคารพเคียงคู่กับพระมัญชุศรีโพธิสัตว์

ผู้คนนิยมขอพร : ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ เช่น หน้าที่การงาน หรือการประกอบธุรกิจ

Location : บนเขาง้อไบ๊ เมืองเล่อซาน มณฑลเสฉวน

เที่ยวช่วงไหนดี : เที่ยวได้ทั้งปี แต่ละฤดูวิวแตกต่างกัน แต่ขอแนะนำช่วงฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม-เมษายน) | ช่วงฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน-ตุลาคม)


            3. พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ หรือเหวินซูผูซ่า (Wénshūs Púsà)

 


     พระโพธิสัตว์ผู้สถิต ณ อู่ไถซาน (ภูเขาทางทิศเหนือ) ผู้เป็นเลิศทางปัญญา มักจะปรากฏองค์พร้อมกับพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ 

ผู้คนนิยมขอพร : เรื่องการเรียน การทำธุรกิจ และความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน

Location : วัด Shuxiang บนเขาอู่ไถ เมืองซินโจว มณฑลซานซี

เที่ยวช่วงไหนดี : เที่ยวได้ตลอดปี แต่ละฤดูวิวแตกต่างกัน | ช่วงกรกฎาคม - สิงหาคม ดีที่สุด | ช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ (ฤดูหนาว) อากาศค่อนข้างเย็น


            4. พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ หรือตี้จั้งหวางผูซ่า (Dìzàng Wáng Púsà)

 


     พระโพธิสัตว์ผู้สถิต ณ ภูเขาจิ่วหัวซาน (ภูเขาทางทิศใต้) ผู้เป็นเลิศด้านการโปรดสัตว์ในยมโลกให้พ้นทุกข์ ชาวจีนเคารพนับถือในฐานะองค์พระโพธิสัตว์แห่งความกรุณา การได้เคารพสักการะองค์พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์จะนำมาซึ่งความสงบร่มเย็นแก่ชีวิต พระองค์ท่านมีปณิธานคล้ายคลึงกับพระแม่กวนอิม แต่ผิดไปจากพระแม่กวนอิม ก็คือ พระองค์ท่านต้องการที่จะโปรดสัตว์ที่มีอยู่ในนรกให้หมด ฉะนั้นในพิธีศพ จึงนิยมบูชาท่าน จึงกลายเป็นความเชื่อที่ว่างานศพจะต้องบูชาท่าน ส่วนพิธีมงคลนิยมบูชาพระแม่กวนอิม กระทั้งเกิดคำว่า “พระกวนอิมโปรดคนเป็น เต่จงอ๋องโปรดคนตาย” ซึ่งความจริง ท่านก็โปรดคนเป็นเช่นเดียวกันกับพระแม่กวนอิม

ผู้คนนิยมขอพร : ด้านสุขภาพ

Location : เขต Qingyang เมือง Chizhou มณฑล Anhui 

เที่ยวช่วงไหนดี : มีนาคม - ตุลาคม  (อากาศ และวิวในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และใบไม้ร่วงจะดีที่สุด)


            5. เทพเจ้าไฉ่ซิง(เอี๊ย) (Cái-shén)

  


     เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ซึ่งคำว่า ไฉ่ซิง แปลว่า ทรัพย์สิน หรือสิริมงคล และ เอี๊ย หมายถึงเทพเจ้า นิยมสักการะ และกราบไหว้ในเทศกาลสำคัญต่าง ๆ เช่น ตรุษจีน โดยมีความเชื่อว่าการได้ตั้งโต๊ะรับองค์ไฉ่ซิงเอี๊ยที่เสด็จลงมาจากสวรรค์และส่งเสด็จกลับสวรรค์จะทำให้ชีวิตในปีนั้นราบรื่น และเจริญรุ่งเรืองทางด้านโชคลาภ ซึ่งสำหรับชาวจีนแล้วถือเป็นเทพเจ้าที่มีความสำคัญมากที่สุดในการเริ่มเข้าสู่ปีนักษัตรใหม่ (ตรุษจีน)

ผู้คนนิยมขอพร : ด้านเงินทอง และโชคลาภ

Location : เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (Giant Wild Goose Pagoda)  เมืองซีอาน

เที่ยวช่วงไหนดี : ช่วงฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน - พฤศจิกายน) และช่วงฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม - พฤษภาคม) เป็นฤดูกาลท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 


            6. เทพเจ้าไท่สุ้ย(เอี๊ย) (Tài Suì)

     


     เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา ชาวจีนนิยมไปสักการะขอพรกันในช่วงเทศกาลตรุษจีน ดังนั้นผู้ที่เกิดในปีชงจึงต้องไหว้เทพไท่สุ้ยเอี๊ยเพื่อให้คุ้มครองดวงชะตา และปัดเป่าอันตราย ชาวจีนให้ความสำคัญกับองค์ไท่สุ้ยเอี๊ยทั้งในด้านการสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล และการผูกดวงเพื่อทำนายดวงชะตาในไทยองค์ไท่สุ้ยเอี๊ยนิยมสักการะในพิธีแก้ปีชงต่อดวงชะตา และป้องกันภัย

ผู้คนนิยมขอพร : ปกป้องคุ้มครอง ให้อุปสรรคทั้งปวงผ่านพ้นไปด้วยดี (หากดวงชะตาดีอยู่แล้ว ก็จะช่วยส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นไปอีก แต่หากชะตาชีวิตไม่ดีก็จะช่วยจากหนักให้เป็นเบา)


Location : วัด Shanghai Qinci Yangdian Taoist เมืองเซียงไฮ้

เที่ยวช่วงไหนดี : ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน – พฤศจิกายน) และฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม – พฤษภาคม) เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่ควรไปเที่ยว

     สำหรับจตุพุทธคีรี และเทพเจ้าทั้ง 2 องค์ ในความเชื่อของชาวจีน ถือเป็นตัวแทนของปณิธาน ปัญญา เมตตา กรุณา โชคลาภ และปกป้องคุ้มครอง การได้สักการะ และกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 6 องค์ จึงถือเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต 


ขอบคุณภาพจาก 
  -  https://www.chinadiscovery.com/articles/four-sacred-buddhist-mountains-in-china.html
  -  https://www.trip.com/travel-guide/qingyang/statue-of-ksitigarbha-10547911/
  -  https://www.tripadvisor.ru/LocationPhotoDirectLink-g298557-d324509-i47158619-Big_Wild_Goose_Pagoda_Dayanta-Xi_an_Shaanxi.html
  -  https://www.chinadiscovery.com/shaanxi/xian/giant-wild-goose-pagoda.html
  -  https://thetempletrail.com/chinese-gods-101/
  -  https://austria-forum.org/af/Geography/Asia/China/Pictures/Shanghai_2/Qinci_Yangdian_Taoist_Temple_1#max
  -  https://www.travelwestchina.com/sichuan-group-leshan-giant-buddha-tour.h      tm

4232 views

7 จุดสุดฟิน! ดินแดนสวรรค์ ย่าติง

อุทยานย่าติง สวรรค์บนผืนดิน แชงกรีล่าแห่งสุดท้ายของเมืองจีน ซึ่งมีทั้งความงดงามของวัฒนธรรม และธรรมชาติที่ตระการตา จนต้องถูกปักหมุดไว้ในแพลนของนักท่องเที่ยว ที่ต้องมาสักครั้งในชีวิต

9 ที่ ต้องมา! ในมหานครเซี่ยงไฮ้

ใครที่เพิ่งเริ่มต้นเที่ยวจีน ถ้ายังไม่รู้ว่าจะไปเริ่มที่ไหน ขอแนะนำเป็น เซี่ยงไฮ้ เพราะเป็นมหานครที่เจริญที่สุดของจีน เดินทางสะดวก มีระบบขนส่งทั่วเมือง และมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์

เตรียมตัวยังไง ก่อนไปเมืองน้ำแข็ง ฮาร์บิน

เทศกาลน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน รอให้คุณได้ไปลองสัมผัสความหนาวกันสักครั้งในชีวิต งานนี้ขอบอกว่าถ้าได้ไป คงต้องเตรียมตัวกันดีๆ หน่อย โดยเฉพาะเรื่องการแต่งกาย จะเอาอะไรไปบ้างลองมาดูกัน