TRAVEL STYLE
เรารู้ว่าคุณชอบท่องเที่ยว แต่ ณ ขณะนี้ คุณชอบท่องเที่ยวสไตล์ไหน
Machu Picchu .. สูญเสียแต่ไม่สูญหาย
07/05/2019 BY ADMIN The First Ultimate

วันที่ 7 เดือน 7 ปี 2007 Machu Picchu ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ จากผู้คนทั่วโลก เรากำลังพูดถึงอารยธรรมอินคาที่สาปสูญ แต่ยังคงเหลือที่ไว้ซึ่งร่องรอยของซากเมืองโบราณที่สมบูรณ์จนน่าทึ่ง เชื่อว่าถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 15 และรุ่งเรืองในเวลาต่อมา ก่อนจะถูกสเปนขยายอำนาจ และล่มสลายลงในศตวรรษที่ 16 หลากหลายทฤษฎีพยายามหาเหตุผลมารองรับว่าอาณาจักรแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่ออะไร แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีใครหาคำตอบเหล่านี้ได้


Machu Picchu เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอนดีส ในประเทศเปรู สูง 8000 ฟุตจากระดับน้ำทะเล และไม่สามารถมองเห็นได้จากยอดเขาอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียง และถูกเร้นมาเป็นเวลานาน จนกระทั่งปี 1911 Hiram Bingham III ได้เดินทางไปสำรวจตามคำแนะนำของชาวนาในท้องถิ่น เขาจึงได้พบกับโบราณสถานแห่งนี้ ซึ่งประกอบด้วยซากของปราสาท ป้อมปราการ กำแพง ศาสนพิธี เป็นต้น

ที่ความสูง 8,000 ฟุต จากระดับน้ำทะเล คุณจะได้พบกับซากเมืองโบราณอารยธรรมอินคาที่สาปสูญ ที่ถูกสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 และรุ่งเรืองนับแต่บัดนั้น ก่อนจะถูกสเปนขยายอำนาจจนล่มสลายในศตวรรษที่ 16 และถูกทอดทิ้ง จนกระทั่งปี 1911 Hiram Bingham กลับมาค้นพบ ก่อนที่จะตีพิมพ์เป็นหนังสือ “The Lost City of the Incas” ที่กลายเป็น Best Seller ว่าด้วยเรื่องของเมืองดังกล่าวว่าถูกปกครองโดยนักบวชลัทธิบูชาสุริยะและถวายหญิงเพื่อเป็นการสังเวยแก่เทพเจ้า นี่คือประวัติคร่าว ๆ ของ Machu Picchu เมืองที่สาปสูญมาเป็นเวลานาน

ด้วยวิวของมาชูปิกชูที่ตั้งอยู่บนยอดเขา จึงสามารถมองเห็นทิวทัศน์อันสวยงามของทิวเขาสลับซับซ้อนกัน แม่น้ำ Urubamba ที่ไหลผ่านตามแนวยอดเขา ความน่าอัศจรรย์ของซากปรักหักพังโบราณ เส้นทางลัดเลาะตามแนวเขา และหากโชคดีอาจจะได้เจออัลปาก้าและลามา ที่เดินผ่านไปมาเพื่อกินหญ้าบริเวณนั้น ตลอดจนคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทำให้ Machu Picchu และผืนป่าโดยรอบ จึงได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1983 รวมทั้งยังเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกด้วยอีกด้วย

1514 views

Rainbow Mountain ภูเขาสายรุ้งแห่งเปรู

ภูเขาสายรุ้ง - ภูเขาหลากสีสัน ที่ธรรมชาติได้สรรสร้างความงามนี้ขึ้นมา ความสูงกว่า 5,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลอาจจะไม่ใช่ปัญหา ถ้าขึ้นไปแล้วได้พบวิวหลักล้านขนาดนี้

Nacaz Line - ลายเส้นปริศนา | เปรู

เส้นนาซคา ในดินแดนต้นกำเนิดอารยธรรมโบราณจักรวรรดิอินคา เส้นที่ยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้ ที่ไม่มีใครทราบว่าสร้างขึ้นมาเพื่ออะไร?

มาชูปิกชู มรดกโลก แห่งอาณาจักรอินคา

“มาชูปิกชู” นครโบราณของชาวอินคา หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ อารยธรรมแห่งนี้ได้ถูกลืมโดยคนภายนอกจนกระทั่งมีการค้นพบอีกครั้ง!