TRAVEL STYLE
เรารู้ว่าคุณชอบท่องเที่ยว แต่ ณ ขณะนี้ คุณชอบท่องเที่ยวสไตล์ไหน
ตามรอยพระพุทธเจ้า กับ 4 สังเวชนียสถาน ที่ควรไปสักครั้งในชีวิต
05/06/2020 BY ADMIN The First Ultimate

สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แห่ง อินเดีย และเนปาล สถานที่พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน

Image : https://landofsize.com

ลุมพินี Lumbini สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ในประเทศเนปาล จริงๆ มีชื่อเรียกว่า “ลุมมินเด” แต่ชาวบ้านทั่วไปเรียกติดปากว่า “ลุมพินี” ปัจจุบันเป็นอุทยานอย่างสวยงาม และมีบรรยากาศที่ผ่อนคลายน ใจกลางที่นี้คือเสาหินพระเจ้าอโศกมหามายาเทวีวิหารและสระสรงสนาน ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540

พิกัด https://goo.gl/maps/t8AsVLfyQFCygKo8A

Image : www.incredibleindia.org

พุทธคยา Bodh Gaya  สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ในเขตตำบลพุทธคยา จังหวัดคยา ประเทศอินเดีย เป็นโบราณสถานที่มีความเก่าแก่ งดงาม รวมถึง ต้นศรีมหาโพธิ์ ที่เก่าแก่ แผ่กิ่งก้านสาขา มีอายุมากกว่าร้อยปี ถึงจะไม่ใช่ต้นที่อยู่ในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ แต่ก็มีความเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก

พิกัด : https://goo.gl/maps/oMGic8yAajejxBXx5

Image : wikipedia.org

สารนาถ Sarnath หรือป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรก อยู่ใกล้กับเมืองสารนาถ ประเทศอินเดีย ภายในอาณาบริเวณสารนาถมี ธรรมเมกขสถูป เป็นพุทธสถานขนาดใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุด เนื่องจากสันนิษฐานว่าบริเวณที่ตั้งของธรรมเมกขสถูป เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาประกาศพระสัจจธรรมเป็นครั้งแรกที่นี่และบรรยากาศที่เงียบสงบให้ได้ซึมซับรสพระธรรมได้อย่างแท้จริง

พิกัด : https://goo.gl/maps/BA9HVH1b6EBcSjJX9

Image : wikipedia.org

กุสินารา Kushinagar สถานที่ปรินิพพาน เป็นสถานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ตั้งอยู่ที่ตำบลมถากัวร์ อำเภอกุสินคร หรือกาเซีย ในเขตจังหวัดเทวริยา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ปัจจุบันกุสินารา มีอนุสรณ์สถานที่สำคัญคือสถูปใหญ่ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชสร้างไว้และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วิหารปรินิพพานซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพพานอยู่ภายในและมีซากศาสนสถานโบราณโดยรอบมากมาย

พิกัด : https://goo.gl/maps/7tPGzuVPVNXCRm77A


803 views

5 เกาะเที่ยวได้ใกล้ ๆ แค่ในเอเชีย

เบื่อเที่ยวทะเลไทย ลองไปเที่ยวทะเลต่างประเทศดูบ้างไหม กับ 5 เกาะใกล้ ๆ ในเอเชีย เดินทางไปได้ง่ายและราคาไม่แพงอีกด้วย เงินในกระเป๋าตังค์ต้องสั่นแล้วงานนี้

Garam Masala หัวใจสำคัญอาหารอินเดีย

กาลัม มาซาล่า เครื่องเทศอินเดียที่ไม่ธรรมดา มีประวัติมายาวนานกว่า 7,000 ปี และนิยมในประเทศแถบเอเชียใต้

Diwali เทศกาลแห่งแสงสว่าง India

ช่วงเดือนตุลาคม หรือพฤศจิกายนของทุกๆ ปี ชาวอินเดียจะมีเทศกาลสำคัญประจำปีของศาสนาฮินดู ก็คือ วัน Diwali เป็นสัญลักษณ์แห่งการเฉลิมฉลองชัยชนะของแสงสว่างเหนือความมืด