TRAVEL STYLE
เรารู้ว่าคุณชอบท่องเที่ยว แต่ ณ ขณะนี้ คุณชอบท่องเที่ยวสไตล์ไหน
อัพเดตข่าว สายการบิน จากสถานการณ์ COVID-19
03/04/2020 BY ADMIN The First Ultimate

Check List สายการบินภายในประเทศ เตรียมพร้อมกลับมาเปิดให้บริการ (ในบางเส้นทาง) ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป หลังจากที่ทาง กพท.ได้ออกมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ที่เดินทางในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ โปรดตรวจสอบข้อมูลเส้นทางการบินจากประกาศของสายการบินอีกครั้ง

มาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสายการบินที่กลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ อีกครั้ง หลังจาก 1 พ.ค.นี้ โดยทุกสายการบินยังจะต้องปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

  • ขายบัตรโดยสารในลักษณะที่นั่งเว้นที่นั่ง (Social Distancing) ทุกขั้นตอนตั้งแต่การเช็กอิน การขึ้นและลงเครื่องบิน 
  • ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มระหว่างเที่ยวบิน และไม่สามารถนำอาหารของตนเองมารับประทานในเครื่องบินได้
  • สายการบินจะต้องกันที่นั่งแถวหลังไว้พิเศษสำหรับแยกผู้โดยสารที่มีอาการน่าสงสัยระหว่างเที่ยวบิน
  • ลูกเรือจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ถุงมือ และ Face shield ส่วนผู้โดยสารต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเดินทางจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ส่งผลกระทบกับผู้ที่เดินทางและได้มีการจองตั๋วเครื่องบินไว้ ทำให้แต่ละสายการบินได้ออกมาตรการให้ผู้โดยสารที่จองตั๋วเครื่องบินไปแล้ว สามารถขอทำเรื่องดำเนินการ เปลี่ยนแปลง เลื่อนเวลาตั๋ว หรือขอเงินคืนได้ ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน 

Update 28 มี.ค. 2563  

9 สายการบิน แจ้ง ขอหยุดบินยาว ทั้งในและต่างประเทศ


สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท. หรือ CAAT) เห็นชอบให้สายการบินสัญชาติไทยจำนวน 9 สายการบิน แบ่งเป็น สายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ (Full-service airlines) จำนวน 3 ราย และสายการบินราคาประหยัด (Low-cost airline) 6 ราย หยุดทำการบินในเส้นทางต่างๆ ดังต่อไปนี้

การบินไทย หยุดทำการบินเส้นทางในประเทศทุกเส้นทางระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2563 และโอนย้ายเที่ยวบินให้สายการบินไทยสมายล์ทำการบินแทน ด้านเที่ยวบินระหว่างประเทศหยุดทุกเส้นทาง ได้แก่ ทวีปเอเชีย หยุดระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2563 และทวีปยุโรป ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2563

สายการบินไทยสมายล์ ยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางภายในประเทศทุกเส้นทางเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน - 30 เมษายน 2563 เส้นทางระหว่างประเทศทุกเส้นทาง ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2563

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส หยุดบินเที่ยวบินภายในประเทศทุกเส้นทางเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 7-30 เมษายน 2563 เส้นทางระหว่างประเทศหยุดทำการบินทุกเส้นทาง ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 24 ตุลาคม 2563

สายการบินไทยแอร์เอเชีย หยุดทำการบินเส้นทางในประเทศทุกเส้นทาง วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563 ยกเว้นเส้นทางอู่ตะเภา-ขอนแก่น หยุดบินระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 24 ตุลาคม 2563 และหยุดบินเส้นทางระหว่างประเทศทุกเส้นทาง ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 24 ตุลาคม 2563

สายการบินนกแอร์ หยุดทำการบินเส้นทางในประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ-กระบี่, นครพนม, น่าน, ร้อยเอ็ด, แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2563 และหยุดทำการบินเส้นทางระหว่างประเทศทุกเส้นทางตั้งแต่ 31 มกราคม - 25 ตุลาคม 2563

สายการบินไทยไลอ้อน หยุดทำการบินเส้นทางภายในประเทศและเส้นทางระหว่างประเทศ ทุกเส้นทางระหว่างวันที่ 25 มีนาคม-30 เมษายน 2563

สายการบินไทยเวียดเจ็ท หยุดทำการบินเส้นทางระหว่างประเทศทุกเส้นทาง ได้แก่ ประเทศจีน เดือนมกราคม-สิงหาคม 2563, ประเทศไต้หวันและเวียดนาม ระหว่างเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2563 สำหรับเส้นทางในประเทศให้เปลี่ยนเที่ยวบิน สำหรับผู้สำรองที่นั่งช่วงสงกรานต์ระหว่างวันที่ 13 - 15 เมษายน 2563 และลดความถี่การทำการบินแต่ละเส้นทางวันที่ 24 มีนาคม - 3 เมษายน 2563

สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ หยุดทำการบินเส้นทางระหว่างประเทศทุกเส้นทางระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 16 มิถุนายน 2563 และยกเลิกทำการบิน กรุงเทพฯ-บริสเบน

สายการบินนกสกู๊ต หยุดทำการบินเส้นทางระหว่างประเทศทุกเส้นทางระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 30 เมษายน 2563


สายการบินไทย


Update 31 มี.ค. 2563    

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และได้มีการยกระดับมาตรการจำกัดการเดินทางทั่วโลกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด การบินไทยมีความจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินทั้งเส้นทางภายในประเทศและเส้นทางระหว่างประเทศทุกเส้นทางเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2563 โดยให้สายการบินไทยสมายล์ทำการบินเส้นทางภายในประเทศแทน การบินไทยขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น ผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งในเส้นทางระหว่างประเทศที่ออกเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถดำเนินการตามแนวทางต่อไปนี้

  • ขยายอายุบัตรโดยสารถึง 31 ธันวาคม 2564 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
  • เปลี่ยนมูลค่าบัตรโดยสารเป็น Travel Voucher ที่มีอายุการใช้งาน 1 ปี (สำหรับบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้)
  • ขอคืนเงิน (สำหรับบัตรโดยสารที่ใช้แล้วบางส่วน)
  • บัตรโดยสารรางวัลรอยัล ออร์คิด พลัส สามารถแลกคืนเป็นไมล์เต็มจำนวน หรือ เปลี่ยนวันเดินทางโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยท่านสามารถกรอกรายละเอียดเพื่อดำเนินการด้วยตัวท่านเองได้ทันทีที่ bit.ly/TG-SpecialAssistanceForm หรือ ติดต่อสำนักงานขายการบินไทยทั่วประเทศและทั่วโลก หรือ ติดต่อ THAI Contact Center โทร. 02-356-1111


ขยายอายุไมล์สะสม ROP เป็นกรณีพิเศษ

รอยัล ออร์คิด พลัส ขอขอบพระคุณท่านสมาชิก ผู้มีอุปการคุณต่อสายการบินไทยด้วยดีเสมอมา เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลกของไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ตระหนักถึงความจำเป็นที่ท่านอาจต้องเลื่อนแผนการเดินทางออกไป และอาจส่งผลให้ท่านใช้ไมล์สะสมแลกรางวัลต่าง ๆ ของ รอยัล ออร์คิด พลัส ลดน้อยลง และเพื่อเป็นการตอบแทนท่านสมาชิก บริษัทฯ จึงได้จะขยายเวลาไมล์สะสมที่จะหมดอายุในวันที่ 31 มีนาคม และ 30 มิถุนายน 2563 เพื่อให้ท่านสามารถเก็บไว้ใช้แลกรางวัลได้จนถึง 30 กันยายน 2563

ทั้งนี้ นอกจากการแลกรางวัลบัตรโดยสารแล้ว ท่านยังสามารถใช้ไมล์สะสมแลกรางวัลไลฟ์สไตล์อื่น ๆ โดยใช้หมายเลขสมาชิกและรหัสประจำตัวของท่าน (PIN) ล็อกอินเข้าสู่ระบบบัญชีสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส 
สายการบินแอร์เอเชีย

Update 28 มี.ค. 2563  

ผู้ที่มีกำหนดการเดินทางตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2563 ไม่ว่าจะเป็น ‘เส้นทางภายในประเทศ’ หรือ ‘เส้นทางระหว่างประเทศ’ ก็สามารถรับข้อเสนอทางเลือกเพื่อเปลี่ยนเเปลงการเดินทางได้ตามใจ ดังนี้
1. เก็บวงเงินไว้ในบัญชีเครดิต ที่สามารถนำมาจองเที่ยวบินใหม่ได้ นานถึง 365 วัน (กำหนดการเดินทางใหม่ อาจเกิดขึ้นหลังวันหมดอายุของบัญชีเครดิตได้ตามตารางบินที่มีให้บริการ)
2. เปลี่ยนวันเดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยเลือกวันเดินทางใหม่ต้องอยู่ภายใน 31 ตุลาคม 2563 ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก! https://air.asia/K869a

ทั้งนี้ สำหรับเที่ยวบินที่จองก่อน 23 มีนาคม 2563 เท่านั้นนะคะ ซึ่งท่านสามารถดำเนินการรับทางเลือกได้ด้วยตนเองผ่าน AVA ที่เว็บไซต์ airasia.com

Update 21 มี.ค. 2563  

สายการบินไทยแอร์เอเชีย (เที่ยวบิน FD) ประกาศหยุดบินชั่วคราว ทุกเส้นทางบินระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 25 เมษายน 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบัน ทั้งนี้ผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งล่วงหน้าไว้เเล้ว ก่อนหรือภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 สามารถรับข้อเสนอทางเลือก ได้เเก่

การเปลี่ยนเที่ยวบิน: ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้ในเส้นทางบินเดิม ภายใน 180 วันจากกำหนดการเดินทางเดิมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในเที่ยวบินนั้น หรือ

การเก็บวงเงินไว้ใช้: ผู้โดยสารสามารถเก็บมูลค่าบัตรโดยสารไว้ในบัญชีสะสมวงเงินเครดิตใน AirAsia BIG เพื่อใช้สำรองที่นั่งในอนาคตกับแอร์เอเชียได้ โดยต้องจองที่นั่งใหม่ภายใน 365 วันปฏิทิน นับจากวันที่วงเงินเครดิตได้รับการอนุมัติ ซึ่งวันเดินทางใหม่อาจเกิดขึ้นหลังจากวันหมดอายุของวงเงินเครดิตได้ ตามตารางบินที่มีให้บริการ หรือ

การคืนเงิน: ผู้โดยสารสามารถขอคืนเงินเต็มจำนวนได้

สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเส้นทางบินดังกล่าว จะได้รับการแจ้งผ่านทางอีเมลหรือ SMS โดยตรง ซึ่งจำเป็นต้องยื่นเรื่องเพื่อขอรับข้อเสนอทางเลือกก่อนกำหนดการเดินทางเดิมของท่าน ทั้งนี้ สายการบินฯ ขอแนะนำให้ผู้โดยสารอัพเดตข้อมูลการติดต่อได้ทาง “Manage My Booking” ที่ airasia.com เพื่อมั่นใจได้ว่าจะได้รับข้อมูลที่อัพเดตและถูกต้อง

สำหรับผู้โดยสารที่มีความประสงค์ขอรับข้อเสนอ สามารถยื่นคำขอคืนเงินผ่าน AVA ได้ที่ support.airasia.com และกรณีการจองผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์จะต้องดำเนินการผ่านตัวแทนที่ทำการจองนั้นๆ ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบสิทธิ์และขั้นตอนการรับข้อเสนอของท่านได้ที่ คู่มือการรับข้อเสนอกรณีได้รับผลกระทบจาก COVID-19''

ผู้โดยสารสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ เพิ่มเติมผ่าน Twitter (@AirAsia_Thai) และเฟสบุ๊ค (AirAsia) หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าบน Twitter (@AirAsiaSupport) และสามารถตรวจสอบสถานะเที่ยวบินได้ผ่านช่องทาง ‘สถานะเที่ยวบิน’ บนเว็บไซต์ airasia.com
 
ตรวจสอบรายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/AirAsiaThailand/
สายการบิน Thai Air Asia X


Update 13 มี.ค. 2563

สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (เที่ยวบิน XJ) ประกาศหยุดบินชั่วคราว เส้นทางเข้าและออกจากไทยสู่เมืองโตเกียว โอซาก้า ซัปโปโร นาโกย่า เเละฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม-16 มิถุนายน 2563 (เริ่มกลับมาให้บริการ 17 มิถุนายน 2563) และเส้นทางเข้าออกสู่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ หยุดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 17-28 มีนาคม 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบัน ทั้งนี้ผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งล่วงหน้าไว้เเล้ว สามารถรับข้อเสนอทางเลือก ได้เเก่

1. การเปลี่ยนเที่ยวบิน: ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้ในเส้นทางบินเดิม และมีกำหนดการใหม่ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในเที่ยวบินนั้น หรือ

2. การเก็บวงเงินไว้ใช้: ผู้โดยสารสามารถเก็บมูลค่าโดยสารของคุณในบัญชีสะสมคะแนน AirAsia BIG สำหรับการเดินทางในอนาคตกับแอร์เอเชียได้ โดยต้องจองที่นั่งใหม่ภายใน 365 วันตามปฏิทินนับจากวันอนุมัติ ทั้งนี้ วันเดินทางใหม่อาจเกิดขึ้นหลังจากวันหมดอายุได้ หากตารางบินยังมีให้บริการ หรือ

3. การคืนเงิน: ผู้โดยสารสามารถขอคืนเงินเต็มจำนวนได้

สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเส้นทางบินดังกล่าว จะได้รับการแจ้งผ่านทางอีเมลหรือ SMS โดยตรง โดยสายการบินฯ ขอแนะนำให้ผู้โดยสารอัพเดตข้อมูลการติดต่อได้ทาง “Manage My Booking” ที่ airasia.com เพื่อมั่นใจได้ว่าจะได้รับข้อมูลที่อัพเดตและถูกต้อง

ตรวจสอบรายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ https://www.airasia.com


สายการบิน Nok Scoot


Update 1 มี.ค. 2563

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางในเส้นทางเข้า-ออกประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 สามารถเปลี่ยนวันเวลาเดินทางในเส้นทางเดิม หรือเปลี่ยนวันเวลาเดินทาง ในเส้นทางเมืองอื่น ๆ ในประเทศญี่ปุ่น โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

เส้นทางกรุงเทพฯ-โตเกียว/ โตเกียว-กรุงเทพฯ : เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ถึง 30 มิถุนายน 2563
เส้นทางกรุงเทพฯ-โอซาก้า : เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ถึง 5 พฤษภาคม 2563
เส้นทางโอซาก้า-กรุงเทพฯ : เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ถึง 6 พฤษภาคม 2563
เส้นทางกรุงเทพฯ – ซัปโปโร/ ซัปโปโร – กรุงเทพฯ : เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ถึง 26 เมษายน 2563

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางในเส้นทางเข้า-ออกประเทศจีน การจองบัตรโดยสาร ที่ผู้โดยสารได้ทำการซื้อบัตรโดยสารก่อนเวลา 00:00 น. ของวันที่ 28 มกราคม 2563 ของเส้นทางระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่ และกรุงเทพฯ สำหรับผู้ที่เดินทางตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2563 สามารถขอเงินคืน (Refund) ได้ 100% หรือขอบัตรกำนัล (non-transferable travel voucher) ได้ 120% ตามมูลค่าของบัตรโดยสาร

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออก ไต้หวัน ผู้โดยสารที่ได้ทำการซื้อบัตรโดยสาร ก่อนวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ของเส้นทางระหว่างไต้หวัน และกรุงเทพฯ สำหรับผู้ที่เดินทางตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สามารถขอเงินคืน ในรูปแบบของบัตรกำนัล (Refund as a travel voucher) ได้ 100% หรือเปลี่ยนวันเวลาเดินทางในเส้นทางเดิม (Re-book with same origin and destination) บนบัตรโดยสารไปยังวันอื่น ๆ (สามารถเปลี่ยนได้ภายใน 24 ตุลาคม 2563) โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร และชำระค่าส่วนต่างของบัตรโดยสาร

สายการบินนกสกู๊ต เพิ่มช่องทางการติดต่อขอเก็บยอดวงเงินเท่ากับมูลค่าของบัตรโดยสารไว้ใช้ (Get a flight credit of the value of the booking) สำหรับผู้ที่เดินทางกับสายการบินนกสกู๊ตในเส้นทางกรุงเทพฯ-ไทเป,โตเกียว,โอซาก้า และซัปโปโร ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยวงเงินดังกล่าว จะไว้ใช้ซื้อบัตรโดยสารในครั้งถัดไปกับสายการบินนกสกู๊ต ซึ่งวงเงินดังกล่าวจะสามารถใช้ได้ภายใน 180 วันนับจากวันที่อนุมัติเครดิต

ตรวจสอบรายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ : https://www.nokscoot.com


สายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์


Update 20 มี.ค. 2563  
สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ประกาศหยุดทำการบินชั่วคราวทั้งเส้นทางบินในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 – 30 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งนี้สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์มีแผนจะกลับมาทำการบินในทุกเส้นทางตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 – 30 เมษายน 2563 สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อเสนอดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
1.1 ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ 1 ครั้ง
1.2 สายการบินจะไม่คิดค่าธรรมเนียมและค่าส่วนต่างที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการเดินทางในครั้งนี้
1.3 สำหรับผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินต่อเครื่องไปยัง / มาจาก ประเทศจีน และญี่ปุ่น จะต้องมีรหัสการจองเดียวกันเท่านั้น
1.4 การเปลี่ยนแปลงนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละเที่ยวบิน
1.5 เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ถึง 30 กันยายน 2563

การเก็บวงเงินไว้ใช้
2.1 ผู้โดยสารสามารถเก็บยอดการสำรองที่นั่งไว้ในบัญชี (Credit Shell) ของสายการบินฯ เพื่อการสำรองที่นั่งครั้งถัดไป ในเส้นทางใดก็ได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
2.2 ผู้โดยสารต้องยื่นเรื่องก่อนกำหนดวันเดินทางเดิม และใช้วงเงินในระบบภายใน 90 วันนับจากวันเดินทางเดิม และสามารถใช้สิทธิ์วันเดินทางใหม่ได้ถึง 30 กันยายน 2563

การคืนเงิน
3.1 ผู้โดยสารสามารถขอคืนเงินได้เต็มจำนวน

*กรณีการจองผ่านตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์จะต้องดำเนินการผ่านตัวแทนที่ทำการจองเท่านั้น *เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด . สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเส้นทางบินดังกล่าว จะได้รับการแจ้งผ่านทางอีเมลหรือ SMS โดยตรง หากผู้โดยสารมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวันเดินทางตามรายละเอียดที่แจ้ง สามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง Call center ได้ที่เบอร์ 02 529 9999 หรือ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ประจำท่าอากาศยาน


สายการบิน Bangkok Airways

สถานะการยกเลิกเที่ยวบิน


Update 30 มี.ค.2563
บางกอกแอร์เวย์ส หยุดบินเที่ยวบินภายในประเทศทุกเส้นทางเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 7-30 เมษายน 2563

Update 21 มี.ค. 2563
บางกอกแอร์เวย์ส หยุดบินเส้นทางระหว่างประเทศทุกเส้นทาง เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
- บัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์สที่ออกก่อนหรือในวันที่ 17 มีนาคม 2563 และมีกำหนดการเดินทางถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง และผู้โดยสารสามารถขยายเวลาการเดินทางได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยผู้โดยสารต้องชำระค่าส่วนต่างราคาและภาษี (ถ้ามี) กรณีรหัสชั้นเดินทาง (RBD) ที่ระบุบนบัตรโดยสารเดิมไม่มีที่นั่งว่าง
- สำหรับบัตรโดยสารประเภทหมู่คณะที่ได้ทำการจอง วางมัดจำ ชำระค่าบัตรโดยสารก่อนหรือในวันที่ 17 มีนาคม 2563 และมีกำหนดการเดินทางถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและผู้โดยสารสามารถขยายเวลาการเดินทางได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยผู้โดยสารต้องชำระค่าส่วนต่างราคาและภาษี (ถ้ามี) กรณีรหัสชั้นเดินทาง (RBD)ที่ระบุบนบัตรโดยสารเดิมไม่มีที่นั่งว่าง

การเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน
- บัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์สที่ออกก่อนหรือในวันที่ 17 มีนาคม 2563 และมีกำหนดการเดินทางถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนและผู้โดยสารสามารถขอเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินโดยจะขยายเวลาการเดินทางได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยผู้โดยสารต้องชำระค่าส่วนต่างราคา ค่าภาษี (ถ้ามี) กรณีรหัสชั้นเดินทาง (RBD)ที่ระบุบนบัตรโดยสารเดิมไม่มีที่นั่งว่าง

การขอคืนค่าบัตรโดยสาร
- บัตรโดยสารที่ออกก่อน หรือในวันที่ 17 มีนาคม 2563 และมีกำหนดการเดินทางถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 สามารถขอรับคืนค่าบัตรโดยสารได้เต็มจำนวนโดยต้องมีเอกสารรับรองเพื่อประกอบการพิจารณา เช่น การประกาศยกเลิกเที่ยวบิน ข้อกำหนดการเดินทางของรัฐบาล ใบรับรองแพทย์ และอื่นๆ เป็นต้น

ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารผ่านทางสำนักงานตัวแทนขาย กรุณาติดต่อตัวแทนขายเพื่อสอบถามข้อมูลและเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร สำหรับผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งโดยตรงกับทางสายการบินฯ สามารถติดต่อได้ที่คอลเซ็นเตอร์ 1771 หรือ +662-270-6699 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือ สำนักงานออกบัตรโดยสารของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส


สายการบิน Singapore Airlines


Update 15 มี.ค. 2563

สายการบิน Singapore Airline ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนบัตรโดยสาร สำหรับบัตรโดยสารที่ออกภายในหรือก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2563 และมีกำหนดการเดินทางถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563  สามารถเลื่อนวันเดินทาง และเดินทางได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

ลูกค้าที่จองตั๋วโดยตรงผ่านสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ สามารถติดต่อสำนักงานสำรองที่นั่งของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ได้

Customers may contact us through our online form via https://bit.ly/2TP42OW.

ลูกค้าที่จองตั๋วผ่านตัวแทนการท่องเที่ยว จะต้องติดต่อตัวแทนเพื่อขอความช่วยเหลือ

Updates on Covid-19 travel restrictions and waiver policy can be found on the Singapore Airlines website here: https://bit.ly/2IQ8Flm


สายการบิน EVA AIR


Update 16 มี.ค. 2563

จากสถานการณ์ COVID-19 ทางสายการบิน EVA AIR  ขอแจ้งให้ทราบว่า สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบในเส้นทาง ฝรั่งเศส, ออสเตรีย, เนเธอร์แลนด์ และ อังกฤษ สามารถทำการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน (Re-issue /Refund) ได้ตามเงื่อนไข

วันออกบัตรโดยสารและวันการเดินทาง
ออกบัดรโดยสาร On/Before วันที่ 14 มีนาคม 2563
เดินทางจาก T๐/From กรุงเทพฯ - ฝรั่งเศส / ออสเตรีย / เนเธอร์แลนด์ / อังกฤษ
วันเดินทางก่อนวันที่ 30 เมษายน 2563

ระยะเวลาบังคับใช้ สามารถดำเนินการปลี่ยนวันเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 นี้เท่านั้น

การเปลี่ยนวันเดินทาง ผู้โดยสารสามารถปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้และต้องเดินทางออกจาก กรุงเทพฯ ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยค่าธรรมเนียมจะได้รับการยกเว้น 1 ครั้ง เมื่อทำการจองเที่ยวบินในวันเดินทางใหม่ไปยังจุดหมาย ปลายทางเดิม ภายใต้ Booking class เดิม ในกรณีส่วนต่างของบัตรโดยสาร จะต้องชำระค่าส่วนต่าง เพิ่มตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนดไว้

หากมีผลกระทบจากการเดินทาง Interline Connecting Flight สามารถติดต่อเพื่อขอรับคำแนะนำได้ที่ EVA Call Center โทร 02-302-7288 

การยกเลิกบัตรโดยสาร ในกรณีผู้โดยสารไม่ต้องการเปลี่ยนวันเดินทาง สามารถทำ Refund ได้โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม

สามารถติดต่อแผนกขายสายการบิน EVA AIR ได้ที่ 02-302-7300 Ext.1 หรือแผนกสำรองที่นั่ง โทร 02-302-7288 www.evaair.com


สายการบิน Qantas

Update 19 มี.ค. 2563  

สายการบินแควนตัส ซึ่งเป็นสายการบินประจำชาติและเป็นสายการบินที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ประกาศจะระงับการให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งหมด ซึ่งรวมถึงสายการบินในเครือเจ็ทสตาร์ โดยคำสั่งดังกล่าวจะมีผลในวันที่ 31 มี.ค. ถึง 31 พ.ค. 2563

เที่ยวบินระหว่างประเทศบางเที่ยวบินอาจยังเปิดให้บริการอยู่ หากได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลกลาง ส่วนเที่ยวบินภายในประเทศนั้น ขณะนี้แควนตัสได้ระงับเที่ยวบินไปแล้วถึง 60%

ลูกค้าที่มีการจองจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หากไม่ต้องการเดินทาง สามารถยกเลิกเที่ยวบินแล้วเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือรักษามูลค่าการจองเป็นเครดิตเที่ยวบินได้ โดยจะต้องดำเนินการภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ใช้กับบริการทั้งหมดของแควนตัสกรุ๊ปรวมถึงเจ็ทสตาร์ และสายการบินพันธมิตรทั้งหมด เครดิตเที่ยวบินจะต้องแลกภายใน 30 กันยายน 2563 หรือภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ออกตั๋วเดิม ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงจะถูกยกเว้น เครดิตเที่ยวบินสามารถใช้สำหรับการเดินทางในเที่ยวบินภายในประเทศหรือระหว่างประเทศสำหรับวันเดินทางใดๆ ที่มีให้ ณ เวลาที่มีการแลก ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม


สายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์


Update 1 มี.ค. 2563

ผู้โดยสารสามารถติดต่อขอเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก บัตรโดยสารได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ณ ที่ที่ซื้อบัตรโดยสารมาได้ทันที

1. สำหรับเที่ยวบินเข้า-ออกประเทศญี่ปุ่น เกาหลี สายการบินเวียดนามยัง ยังคงให้บริการตามปกติ โดยมิได้มีนโยบายห้ามผู้โดยสารจากประเทศไทยเข้าประเทศญี่ปุ่น เกาหลี แต่อย่างใด ผู้โดยสารสามารถเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น เกาหลีได้ตามปกติ
2. ผู้โดยสารที่มีความกังวลและไม่มีความประสงค์จะเดินทางแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบัตรโดยสารโดยมีค่าธรรมเนียมตามบัตรโดยสารที่ระบุไว้
3. กรณีออกบัตรโดยสารผ่านเอเจนท์ ให้ติดต่อเอเจนท์เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่เอเจนท์ระบุ

กรณีออกบัตรโดยสารผ่านหน้าเว็บไซต์ สามารถส่งอีเมลเป็นภาษาอังกฤษ [email protected] เพื่อทำการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก โดยมีค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่ USD 80 /ท่าน การเปลี่ยนแปลงวันเดินทางให้ระบุวันเดินทางภายใน 3 เดือน ทั้งนี้อาจจะมีค่าธรรมเนียมส่วนต่างของบัตรโดยสารที่ต้องชำระเพิ่มเติม

ตรวจสอบรายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ : Vietnamairlines.com


สายการบิน ANA


Update 1 มี.ค. 2563

บัตรโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศของสายการบิน ANA (หมายเลขบัตรโดยสารขึ้นต้นด้วย 205) ที่มีเงื่อนไข ดังนี้

1. ข้อมูลการเดินทางของบัตรโดยสารที่เริ่มต้นจากกรุงเทพฯ ไปยัง ญี่ปุ่น (เส้นทางกรุงเทพฯ – สหรัฐอเมริกา ผ่านสนามบินที่ญี่ปุ่นจะไม่สามารถใช้ได้)
2. วันที่ทำการออกบัตรโดยสาร ภายใน และ ก่อน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
3. วันที่ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยัง ญี่ปุ่น ภายใน และ ก่อน วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

การจัดการพิเศษสำหรับการเปลี่ยนแปลง และ การขอคืนมูลค่าบัตรโดยสาร

การเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่ง - ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางสำหรับบัตรโดยสารทุกประเภทที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขข้างต้น

13290 views

อัพเดตสถานการณ์ COVID-19 ในต่างประเทศ

อัพเดตสถานการณ์ COVID-19 ในต่างประเทศ

อัพเดตการยกเลิก เปลี่ยนแปลง การจองโรงแรม ในสถานการณ์ COVID-19

อัพเดตการยกเลิก เปลี่ยนแปลง การจองโรงแรม ในสถานการณ์ COVID-19

Fit to Fly แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางมาประเทศไทย

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศที่ทำการบินมายังประเทศไทย