TRAVEL STYLE
เรารู้ว่าคุณชอบท่องเที่ยว แต่ ณ ขณะนี้ คุณชอบท่องเที่ยวสไตล์ไหน
อัพเดตสถานการณ์ COVID-19 ในต่างประเทศ
03/17/2020 BY ADMIN The First Ultimate

10 เมษายน 2563


เกาหลีใต้ระงับความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลเกาหลีใต้ รวมถึงวีซ่าประเภท C-1 และ C-3 ซึ่งออกภายในวันที่ 5 เม.ย. 2563 เป็นการชั่วคราว ดังนั้น บุคคลสัญชาติไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเกาหลีใต้ตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป จะต้องดำเนินการขอวีซ่าที่สถานทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทย อย่างไรก็ดี ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทูต และผู้ที่ถือหนังสือเดินทางราชการ ยังสามารถเดินทางเข้าเกาหลีใต้ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า (ข้อมูลอ้างอิง)

6 เมษายน 2563 


สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ออกประกาศเรื่องห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) โดยห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 18 เม.ย. 2563 เวลา 23.59 น.

โดยยกเว้น (1) อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military aircraft) (2) อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency landing) (3) อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง (4) อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (Humanitarian aid, medical and relief flights) (5) อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับภูมิลำเนา (Repatriation) (6) อากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo aircraft)

4 เมษายน 2563 

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ออกประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันไม่ให้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 6 เม.ย. 2563 เวลา 23.59 น. โดยไม่รวมถึงอากาศยาน ดังต่อไปนี้ อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร, อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน, อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิคโดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง

28 มีนาคม 2563 

สถานทูตจีน และ ศูนย์รับยื่นวีซ่าจีน ประจำกรุงเทพฯ ประกาศยุติการให้บริการรับยื่นวีซ่าจีนทุกประเภทชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยไม่มีกำหนดที่จะเปิด จนกว่าจะมีประกาศอีกครั้ง อันเนื่องมาจากประเทศจีนได้มีมาตรการคัดกรองคนต่างชาติเข้าประเทศใหม่ รวมถึงคนไทยที่เรียนหรือทำงาน หรือมีแผนท่องเที่ยวในจีน จึงยกเลิกวีซ่า และ Residence permit สำหรับชาวต่างชาติเป็นการชั่วคราว สำหรับผู้ที่มีวีซ่าจีนอยู่ก่อนหน้าแล้ว แม้วีซ่าจะยังมีอายุการใช้งานก็ตาม สามารถใช้วีซ่านั้นเดินทางภายใน 27 มีนาคม 2563 ก่อนเวลา 24.00 น. เท่านั้น เนื่องจากวีซ่าจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ และค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ทำไปแล้วนั้นไม่สามารถขอเงินคืนได้ทุกกรณี  ทั้งนี้ผู้ที่ถือวีซ่านักการทูต ,วีซ่า service visa หน่วยงานของทางการจีนเชิญไปในฐานะข้าราชการ, วีซ่าที่เป็นแขกของหน่วยงานทางการจีน, วีซ่าประเภท C (วีซ่าเพื่อจุดประสงค์การขนส่งสินค้า) ยังสามารถเข้าจีนได้ และผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางมาจีนด้วยเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี,การค้า และสิ่งอื่นๆที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องเข้าจีน สามารถยื่นขอการเข้ากรณีพิเศษที่สถานทูตหรือสถานกงสุลจีนได้ ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม

26 มีนาคม 2563 


นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น ได้ประกาศเพิ่มมาตการควบคุมการเดินทางของชาวต่างชาติเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยชาวต่างชาติทุกคนที่เดินทางมาจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ตะวันออกกลางและแอฟริกา จะต้องเข้ากระบวนการกักกันตัวเองเพื่อดูอาการ 14 วัน นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นยังจะระงับการออกวีซ่าให้กับผู้ที่มีจากภูมิภาคดังกล่าว และจะระงับ “ฟรีวีซ่า” (การเดินทางเข้าญี่ปุ่นโดยไม่ต้องขอวีซ่า) ที่ญี่ปุ่นให้แก่ 7 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม มาเลเซีย รวมทั้งไทย
พร้อมกันนี้ ญี่ปุ่นยังระงับฟรีวีซ่าแก่ 3 ประเทศในตะวันออกกลาง คือ อิสราเอล กาตาร์ และบาห์เรน รวมไปถึง ประเทศคองโก ในแอฟริกา มาตรการดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป (ข้อมูลอ้างอิง)

25 มีนาคม 2563 อู่ฮั่น ออกมาตรการ ยกเลิกปิดเมือง หลังจากปิดเมืองไปกว่า 2 เดือน จากที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) รุนแรงที่สุดในประเทศจีน จนสถานการณ์ดีขึ้น และผู้ติดเชื้อลดลง กลับเข้าสู่สภาวะปกติ ซึ่งจะเปิดเมือง ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 โดยสำนักงานใหญ่ควบคุมโรคโควิด-19 ของหูเป่ย ระบุว่าประชาชนในอู่ฮั่นจะได้รับอนุญาตให้ออกจากเมืองและมณฑลหูเป่ย หากผู้นั้นเป็นผู้ถือรหัสสุขภาพสีเขียว  ซึ่งหมายถึงไม่มีการติดต่อกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 หรือต้องสงสัยว่าเป็นโรคโควิด-19 พร้อมตรียมความพร้อมในการกลับมาเปิดบริการขนส่งสาธารณะแก่ประชาชนอีกครั้ง โดยกำหนดให้ประชาชนที่จะใช้บริการขนส่งสาธารณะหรือรถแท็กซี่ ต้องผ่านการลงทะเบียนด้วยชื่อจริงก่อนเสมอ (ที่มา สำนักข่าวซินหัว)

24 มีนาคม 2563 


นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ แถลงว่า เขาได้ต่อโทรศัพท์สายตรงถึงนายโธมัส บัค ประธานไอโอซี และเห็นพ้องกันว่า การแข่งขันโอลิมปิกโตเกียว 2020 ซึ่งมีกำหนดเปิดฉากวันที่ 24 ก.ค.นี้ จะเลื่อนออกไปอีกประมาณ 1 ปี ผู้นำญี่ปุ่นยอมรับว่า ขณะนี้เป็นเรื่องยากที่จะจัดโอลิมปิกในปีนี้ เนื่องจากโรคโควิด-19 ระบาดหนัก และการเลื่อนจัดการแข่งขันเป็นสิ่งจำเป็นในการรับประกันความปลอดภัยของนักกีฬาและกองเชียร์  “ผมเสนอเลื่อนจัดโอลิมปิกออกไป 1 ปี และประธานไอโอซีก็เห็นด้วย 100%” นายอาเบะเผย “เราตกลงว่าโตเกียวโอลิมปิกและพาราลิมปิกจะย้ายไปจัดกันในช่วงฤดูร้อนปีหน้าอย่างเร็วที่สุด และจะเริ่มศึกษาสถานที่จัดการแข่งขันใหม่อีกครั้ง” ขณะที่ไอโอซีออกแถลงการณ์ยืนยันในเวลาต่อมาว่า จะเลื่อนจัดโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวไปเป็นอย่างเร็วที่สุดในช่วงฤดูร้อนปีหน้า อย่างไรก็ตาม นายอาเบะไม่ได้ระบุเจาะจงว่า โอลิมปิกในปีหน้าจะเริ่มแข่งขันวันที่เท่าไหร่ ด้านนางยูริโกะ โคอิเกะ ผู้ว่ากรุงโตเกียว เผยว่า แม้จะเลื่อนไปแข่งในปีหน้า แต่มหกรรมนี้จะยังใช้ชื่อว่า โอลิมปิกโตเกียว 2020 เช่นเดิม (ข้อมูลอ้างอิง)


23 มีนาคม 2563


สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ออกประกาศเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 โดยระบุว่ากรณีการปิดด่านผ่านแดนทางบก ไทย-มาเลเซีย ชั่วคราวของทางฝั่งไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้ว่าราชการทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ จ.สงขลา สตูล ยะลา และนราธิวาส ประกาศเพิ่มเติมกรณีปิดด่านผ่านแดนทางบก (รวมถึงท่าเรือ) ระหว่างไทย–มาเลเซีย โดยให้ระงับการเดินทางเข้า-ออกไทยของบุคคลทุกสัญชาติและคนไทยในมาเลเซียที่จะเดินทางกลับประเทศไทย (ยกเว้นรถบรรทุกขนส่งสินค้าที่เข้า–ออกได้เฉพาะบางจุด) ซึ่งจะมีผลตั้งแต่เวลา 00.00 น. ของวันที่ 23 มี.ค.2563 เป็นต้นไป ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม


22 มีนาคม 2563


ประกาศกรมการกงสุล 22 มี.ค. 2563 : ปิดให้บริการสำนักงานหนังสือเดินทางใน กทม. 3 แห่งเป็นการชั่วคราว (ศรีนครินทร์, ปิ่นเกล้า และมีนบุรี) เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมสิงคโปร์ ไม่อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าระยะสั้น, นักท่องเที่ยว เดินทางเข้า/หรือเปลี่ยนเครื่อง ในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 No entry or transit through Singapore for all short-term visitors, with limited entry for work pass holders - From 23 March 2020, 2359 hours, all short-term visitors (from anywhere in the world) will not be allowed to enter or transit through Singapore. ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมสถานการณ์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อร้ายแรง โควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย มีความเข้มข้นมากขึ้น โดยล่าสุด นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้ลงนามในประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า - ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย เป็นการชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ของโรคจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น

ในการสั่งปิดสะพานมิตรภาพไทย - ลาว ห้ามไม่ให้คนเดินทางเข้าออกประเทศ เว้นเฉพาะรถบรรทุกสินค้านำเข้า – ส่งออกและสินค้าผ่านแดนสามารถดำเนินการได้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจำกัดคนขับรถบรรทุกสินค้าคันละไม่เกิน 2 คน และทุกคนต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 จากเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศหนองคาย ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคายแล้วเท่านั้น  ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม
นายกฯ อังกฤษ ประกาศปิดกรุงลอนดอน เพื่อควบคุมการระบาดไวรัสโควิด-19 สั่งให้ร้านกาแฟ บาร์ และร้านอาหารปิดทำการ ขอให้ประชาชนอยู่บ้าน และหลีกเลี่ยงการใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่จำเป็น หลังมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีจำนวนเกือบ 3,300 ราย และมีผู้เสียชีวิตจำนวน 168 ราย โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงเป็นอันดับ 6 ในยุโรป รองจากอิตาลี สเปน เยอรมนี ฝรั่งเศส และสวิตเซอร์แลนด์ ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม

20 มีนาคม 2563  


ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เรื่อง มาตรการการเข้าเมืองของ สปป.ลาว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโควิด-19

1. รัฐบาล สปป.ลาวสั่งปิดด่านประเพณีและด่านท้องถิ่นทั้งหมด หรือจุดผ่อนปรน รวมทั้งทางด่านประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม - 20 เมษายน 2563 สำหรับด่านสากล หรือจุดผ่านแดนถาวร ยังเปิดให้บริการต่อไปโดยได้เพิ่มมาตรการคัดกรองการข้ามแดนของบุคคล
2. ยกเลิกการตรวจลงตรา (ออกวีซ่า) ที่ด่านทุกประเภท รวมทั้ง E-Visa และยกเลิกการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางของทุกประเทศ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 20 เมษายน 2563
3. ระงับการใช้บัตรผ่านแดนและบัตรผ่านแดนชั่คราว ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 20 เมษายน 2563
4. สำหรับผู้ที่ได้รับการตรวจลงตรา (มีวีซ่า) สำหรับเข้า-ออก สปป.ลาวแล้ว ในการเดินทางเข้า สปป.ลาว จะต้องแสดงเอกสารตรวจสุขภาพกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อยืนยันว่าปลอดโรคโควิต-19 และเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบประวัติการเดินทางย้อนหลัง 14 วันด้วย ยกเว้น ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดดังนี้ ไม่จำเป็นต้องแสดงเอกสารตรวจสุขภาพตังกล่าว
4.1 จังหวัดที่มีชายแดนติดกับ สปป.ลาวและมีกรณีติดโรคฯ ไม่เกิน 3 ราย
4.2 จังหวัดที่ไม่มีชายแดนติดกับลาว และมีกรณีติดโรคฯ ไม่เกิน 10 ราย
5. สำหรับประเทศที่ได้รับสิทธิการยกเว้นวีซ่า (รวมถึงไทย) ให้ยกเลิกสิทธิ์การยกเว้นวีซ่าดังกล่าวเป็นการชั่วคราว การเดินทางเข้า สปป.ลาวต้องได้รับการตรวจลงตรา (ขอวีซ่าที่ สอท.ลาว/กรุงเทพฯ หรือขอนแก่น) ก่อนทุกกรณี ทั้งนี้ จนกว่ารัฐบาล สปป.ลาวจะประกาศข้อกำหนดเป็นอื่น
6. ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งบุคคลที่เดินทางจากกรุงเทพฯ ให้ปฏิบัติการจำกัดตนเองอยู่บริเวณที่พักอย่างน้อย 14 วัน กรณีมีอาการไข้ให้พบแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยด่วน ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม

- ประกาศเพิ่มเติม - การเข้าออก สปป.ลาว ของคนต่างด้าว (รวมถึงคนไทย) ที่พักใน สปป.ลาว ที่ใช้เอกสารการเดินทาง สามารถเดินทางเข้าออกในกรณีที่จำเป็น เช่น ไปราชการ รักษาพยาบาล ไม่อนุญาตให้เดินทางเพื่อท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน ซื้อของ และค้าขาย ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม


หน่วยงานด้านสาธาณสุขของ ประเทศศรีลังกา ประกาศให้ทุกสนามบินนานาชาติในศรีลังกา ปิดให้บริการเที่ยวบินผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศเพื่อการพาณิชย์ทั้งหมด โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 04.00 น. วันที่ 19 มีนาคม 2563 จนถึงเวลา 23.59 น. วันที่ 25 มีนาคม 2563 (เวลาท้องถิ่นในศรีลังกา)  ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม

19 มีนาคม 2563

ประกาศจากนายกรัฐมนตรี นิวซีแลนด์ ปิดประเทศ ไม่อนุญาตให้คนต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ ตั้งแต่เวลา 23:59 ของวันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป (ตามเวลาท้องถิ่น) โดยมาตรการดังกล่าวจะยกเว้นพลเมืองนิวซีแลนด์ และคนต่างชาติที่ถือวีซ่าถาวร โดยหากเข้าประเทศจะต้องทำการกักตัวเอง การขนส่งสินค้าเข้าประเทศ ยังสามารถดำเนินไปตามปกติ ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม


ประกาศ จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา เรื่อง มาตรการของตุรกี และประเทศในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต (จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน เติร์กเมนิสถาน นอร์หมาซิโดเนีย) ในการป้องกันและคัดกรองโรคติดเชื้อ COVID-19

สำหรับประเทศ จอร์เจีย รัฐบาลมีคำสั่งระงับการดินทางเข้าประเทศของขาวต่างชาติเป็นวลา 2 สัปดาห์ โดยจะมี ผลบังคับตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่ 18 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2563 ทั้งนี้ คำสั่งดังกล่าวมีข้อยกเว้นสำหรับบุคคลต่อไปนี้
1. นักการทูตในจอร์เจียและสมาชิกในครอบครัว
2. ครอบครัวผสม (สามีหรือภรยาป็นพลเมืองจอร์เจีย และบุตรของบุคคลดังกล่าว) 
3. คณะผู้แทนด้านมนุษยธรรม ซึ่งการเดินทางมาจอร์เจียเป็นที่ต้องการ
4. บุคคลที่มีสถานะเป็นกลางหรือผู้ลี้ภัย

อนึง ประชาชนชาวจอร์เจีย และสมาชิกในครอบครัวที่ต้องการเดินทางกลับประเทศจะสามารถเดินทางโดยเที่ยวบินของสายการบินจอร์เจีย หรือสายการบินดุรกีก็ได้ โดยจอร์เจียและตุรกีจะยังมีบริการเที่ยวบินระหว่างวันถึง 20 มีนาคม 2563  ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม


ออสเตรเลีย ปิดประเทศ! สกัดโควิด-19 ห้ามไม่ให้บุคคลใดที่ไม่ใช่สัญชาติออสเตรเลียเดินทางเข้าประเทศ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ของวันที่ 20 มี.ค. 2563 ตามเวลาท้องถิ่น (17.00 น. เวลาไทย) ส่วนสาเหตุที่ไม่ปิดทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาผู้โดยสารตกค้างกลางทาง และให้เวลากับผู้ที่กำลังจะเดินทางมาได้ทราบก่อน 

สำหรับพลเมืองชาวออสเตรเลียที่ต้องการเดินทางกลับมาจะยังอนุญาตให้เข้าประเทศได้ แต่จะต้องกักบริเวณตัวเองเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการเดิม 


ตั้งแต่วันพฤหัสที่ 19 มีนาคม 2563 สถานทูตสหรัฐฯ กรุงเทพฯ และสถานกงสุลใหญ่เชียงใหม่ ได้ทำการยกเลิกวันนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่าชั่วคราว โดยสถานทูตฯ จะเปิดทำการอีกครั้งให้เร็วที่สุดหากเป็นไปได้ อย่างไรก็ตามในขณะนี้ทางสถานทูตฯ ยังไม่สามารถแจ้งวันที่เปิดทำการใหม่อีกครั้งได้ ค่าธรรมเนียมวีซ่าของท่านจะยังใช้ได้และสามารถใช้ได้ในประเทศที่ท่านได้ทำการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า โดยมีอายุ 1 ปีนับจากวันชำระค่าธรรมเนียม หากท่านมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทาง กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อขอวีซ่าเร่งด่วนที่ https://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-expeditedappointment.asp

บุคคลต่างชาติที่ได้เดินทางไปประเทศตามที่ได้ระบุด้านล่างภายใน 14 วันก่อนที่จะเดินทางไปถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศสหรัฐฯ ตามประกาศประธานาธิบดีสหรัฐฯ 9984 9992 9993 และประกาศฉบับถัดมา ณ วันที่ 14 มีนาคม 2563
 - สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ (อังกฤษ) และไอร์แลนด์เหนือ ไม่รวมถึงดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร
 - สาธารณรัฐไอร์แลนด์
- กลุ่มเชงเก้น 26 ประเทศ (ซึ่งได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์)
 - สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน - สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไม่รวมเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า)

โดยบุคคลที่ได้รับข้อยกเว้นได้แก่ผู้มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศสหรัฐฯ และสมาชิกครอบครัวของพลเมืองสหรัฐฯ ตามที่ระบุในประกาศประธานาธิบดีสหรัฐฯ นอกเหนือจากรายการที่ได้รับการยกเว้นตามประธานาธิบดีสหรัฐฯ หากท่านอาศัยอยู่ เพิ่งเดินทางไป หรือกำลังจะเดินทางไปประเทศในรายการด้านบน ก่อนเดินทางไปยังประเทศสหรัฐฯ โปรดทำการเลื่อนนัดสัมภาษณ์วีซ่า และกรุณาจองนัดสัมภาษณ์วีซ่าใหม่ให้เกินระยะเวลา 14 วันหลังจากท่านเดินทางออกจากประเทศดังกล่าว

18 มีนาคม 2563รัฐบาลไต้หวัน ประกาศ ปิดประเทศ ห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้าไต้หวัน ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป สำหรับชาวไต้หวันที่เดินทางกลับเข้าประเทศ ยังสามารถทำได้ แต่จะต้องกักตนเองในสถานที่ 14 วัน ซึ่งเป็นมาตรการเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของ โควิด19 ขั้นสูงสุด

ทั้งนี้ ระยะเวลาการปิดประเทศของไต้หวัน ยังไม่มีกำหนดว่านานเท่าใด จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนเปลง

17 มีนาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ประกาศมาตรการชั่วคราวเกี่ยวกับการเดินทางเข้าอินโดนีเซีย มีผลตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป
1. ยกเลิก visa exemption policy สำหรับ short-stay visit, visa on arrival (VOA) และ diplomatic and service visa free facilities สำหรับทุกประเทศ รวมประเทศไทย เป็นเวลา 1 เดือน
2. ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าอินโดนีเซีย (รวมคนไทย) จะต้องยื่นขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูต อินโดนีเซีย โดยแจ้งวัตถุประสงค์ของการเดินทาง และแสดงใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยหน่วยงานสาธารณสุข (เช่น โรงพยาบาล) ประกอบการยื่นขอวีซ่า
3. ระงับการเข้าเมืองและผ่านเมืองของผู้ที่เดินทางมาจาก อิหร่าน อิตาลี นครรัฐวาติกัน สเปน ฝรั่งเศส เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ และ สหราชอาณาจักร ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา 2.4 มาตรการห้ามการเข้าเมืองของผู้ที่เดินทางมาจากจีนที่ประกาศเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 และมาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดในเกาหลีใต้ อิหร่านและ อิตาลี ที่ประกาศเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ยังคงมีผลบังคับใช้

โดยที่สถานการณ์การระบาดในอินโดนีเซียรุนแรงมากขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีจำเป็น จึงขอให้คนไทยที่พำนัก/ศึกษาในอินโดนีเซีย (ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน) ลงทะเบียนคนไทยออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/xh7VWMsysCVpPv6y1 ในกรณีฉุกเฉินต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่เบอร์โทร. +62 811 186253


ไต้หวัน ประกาศ ยกเลิกฟรีวีซ่า 17 มีนาคม 2563 โดยทางไต้หวันได้ยกระดับการควบคุมการระบาดโรคติดต่อ COVID-19 เพิ่มเติม สำหรับนักท่องเที่ยวจาก เอเชีย 19 ประเทศ รวมประเทศไทย ส่งผลต่อการ ยกเว้นเรื่องวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามายังไต้หวันจะถูกยกเลิก จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับผู้เดินทางจากไทยเข้าไต้หวัน จากเคยได้อนุมัติ ”ฟรีวีซ่า” จะถูกยกเลิกไปด้วย และหากเข้าไต้หวันจะต้องถูกกักตัวทันที

หมายเหตุ*  หากบุคคลใดมีความจำเป็นต้องเดินทางเข้าไต้หวัน ให้ติดต่อขอทำวีซ่าผ่านสถานฑูต เพื่อรอผลอนุมัติ และดำเนินการตามมาตราการต่างๆที่ทางไต้หวันกำหนด


    สื่อต่างประเทศรายงานว่า สหภาพยุโรปประกาศให้ชาวต่างชาตินอกทวีปยุโรปที่ไม่มีความจำเป็น ยกเลิกการเดินทางเข้ายุโรปเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังขยายเป็นวงกว้างในยุโรปอย่างหนัก ทั้งนี้ อัวร์ซูลา ฟอน แดร์ ไลเอิน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป แถลงว่า เป็นเรื่องที่เราไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดขึ้น แต่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องประกาศให้ยกเลิกการเดินทางเข้ามายังยุโรป เพื่อลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ตาม คำประกาศดังกล่าวจะอนุญาตให้กับเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหภาพยุโรปเท่านั้นที่จะเดินทางเข้ามาได้
LOCKDOWN  ปิด 3 ประเทศรวด - รัสเซีย มาเลเซีย แคนาดา  สั่งปิดประเทศ 2 สัปดาห์ ไม่ให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศทั้งหมด มีผลตั้งแต่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

แคนาดาประกาศปิดประเทศไม่ให้ชาวต่างชาติเข้าแล้ว เช่นเดียวกับรัสเซียที่ประกาศมาตรการควบคุมการจัดงานและการรวมตัวในงานต่างๆ ด้วย มาตรการดังกล่าวจะมีผลต่อผู้ที่ไม่ใช่ชาวแคนาดาหรือผู้อยู่อาศัยถาวรในแคนาดา แต่ยกเว้นชาวอเมริกัน, พนักงานบนเครื่องบิน, ทูต และสมาชิกครอบครัวของชาวแคนาดา ซึ่งชาวแคนาดาและผู้เข้าข่ายยกเว้นที่เดินทางเข้าแคนาดาจะต้องกักกันตนเองเป็นเวลา 14 วัน

รัฐบาลรัสเซีย ออกคำสั่งห้ามชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.จนถึงวันที่ 1 พ.ค. โดยยกเว้นให้นักการทูต, พนักงานบนเครื่องบิน และบุคคลอื่นๆ ที่เข้าข่าย นายกเทศมนตรีกรุงมอสโกสั่งห้ามจัดงานกลางแจ้งทั้งหมดในเมืองหลวงแห่งนี้ รวมทั้งจำกัดการจัดงานในร่มไม่ให้มีผู้มารวมตัวกันเกิน 50 คนจนถึงวันที่ 10 เม.ย. นอกจากนี้เขายังส่งปิดโรงเรียน และสถานบันการศึกษาในกรุงมอสโกตั้งแต่ 21 มี.ค.ถึง 12 เม.ย.2563

มาเลเซียประกาศปิดประเทศเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อสกัดกั้นการแพร่กระจายของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ มาตรการปิดประเทศจะเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 18 ถึงวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 โดยห้ามมิให้ชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศ ในขณะที่ชาวมาเลเซียจะถูกห้ามไม่ให้เดินทางไปต่างประเทศ กิจกรรมสาธารณะทั้งหมด ทั้งทางศาสนาและอื่นๆ จะถูกจำกัด ในขณะที่หน่วยราชการจะหยุดดำเนินการและบริษัทในภาคธุรกิจจะต้องปิดตัวลงชั่วคราว ยกเว้นผู้ที่ให้บริการที่จำเป็น เช่น สาธารณูปโภค งานด้านสาธารณสุข การธนาคาร และการจัดหาอาหาร ตลาดที่ขายสินค้าประจำวัน และเรือสินค้าที่นำสินค้าเข้าออกประเทศ ชาวมาเลเซียที่เดินทางกลับจากต่างประเทศจะต้องกักกันตัวเอง 14 วัน


16 มีนาคม 2563สถานทูตออสเตรีย กรุงเทพฯ - ประกาศ ขอระงับการยื่นสมัครขอวีซ่าหรือใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ โดยให้มีผลทันทีนับแต่ 15 มี.ค. 2563 สำหรับผู้ที่ได้ยื่นเรื่องไว้แล้วและขั้นตอนในการดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ สถานทูตฯจะดำเนินการติดต่อไปในเร็ววันนี้
ปิดพรมแดน สหภาพยุโรป 10 ประเทศในกลุ่มเชงเก้น - ได้แก่ นอร์เวย์ อิตาลี เดนมาร์ก ฮังการี สาธารณรัฐเช็ก สโลวาเกีย ลิทัวเนีย โปแลนด์ สเปน และเยอรมนี  ใช้มาตรการที่เข้มงวดการเดินทางเข้าออกแต่ละประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด COVID-19


15 มีนาคม 2563
    ฝรั่งเศส - ยกระดับมาตรการฉุกเฉินป้องกัน COVID-19 สั่งปิดสถานที่ให้บริการทุกแห่งที่ไม่มีความจำ ร้านอาหาร คาเฟ่ โรงภาพยนตร์ สถานบันเทิง  ยกเว้นร้านขายยา ธนาคาร ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาด ร้านขายหนังสือพิมพ์ สถานีบริการน้ำมัน ระบบขนส่งมวลชนยังให้บริการ แต่ลดการเดินทางระหว่างเมือง และปิดสถานศึกษาทุกระดับ โดยไม่มีกำหนด สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่ง ปิดให้บริการ เช่น หอไอเฟล, พิพิธภัณฑ์ Louvre, พระราชวัง Versailles, Disneyland Paris  สำหรับผู้ที่จะเดินทางจากฝรั่งเศสไปประเทศไทย จะต้องดำเนินการตามมาตรการคัดกรอง โดยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้ฝรั่งเศสเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อเนื่อง


        
สเปน - ประกาศภาวะฉุกเฉิน Lockdown ปิดประเทศ 15 วัน ยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 หลังจากยอดติดเชื้อพุ่งสูง สั่งห้ามประชาชนออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น ยกเลิกทุกเที่ยวบินทันที มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันจันทร์ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป


4356 views

อัพเดตข่าว สายการบิน จากสถานการณ์ COVID-19

การประกาศยกเลิกเที่ยวบิน เปลี่ยนแปลงเส้นทางการบิน จากผลกระทบของสถานการณ์ โควิด-19

อัพเดตการยกเลิก เปลี่ยนแปลง การจองโรงแรม ในสถานการณ์ COVID-19

อัพเดตการยกเลิก เปลี่ยนแปลง การจองโรงแรม ในสถานการณ์ COVID-19

Fit to Fly แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางมาประเทศไทย

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศที่ทำการบินมายังประเทศไทย