TRAVEL STYLE
เรารู้ว่าคุณชอบท่องเที่ยว แต่ ณ ขณะนี้ คุณชอบท่องเที่ยวสไตล์ไหน
The First Ultimate เที่ยวสุดโลก EP.230 หลงเสน่ห์เวียดนาม 1 (3/4)
Jan 24, 2023 BY ADMIN

The First Ultimate เที่ยวสุดโลกสัปดาห์นี้ ตามแม็กซ์เจน ไปเที่ยวดินแดนแห่งอารยธรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ประเทศเวียดนาม ลงเครื่องที่ฮานอย เมืองหลวงของประเทศ ก่อนออกเดินทางไปที่จังหวัดไฮฟอง เพื่อเยี่ยมชมเกาะกั๊ตบา เกาะที่มีประชากรอาศัยอยู่ร่วมกับความงามของธรรมชาติอย่างลงตัว ขึ้นเรือเพื่อออกเดินทางไปชมความอลังการของอ่าวลานฮา อ่าวพี่น้องของอ่าวฮาลอง ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก เที่ยวชมวิถีชีวิตคนเวียดนาม และบรรยากาศยามค่ำคืนบนเกาะกั๊ตบา

28 views

The First Ultimate เที่ยวสุดโลก EP.231 หลงเสน่ห์เวียดนาม2 (4/4)

The First Ultimate เที่ยวสุดโลกสัปดาห์นี้ ตามแม็กซ์ เจน ออกเดินทางจากเกาะกั๊ตบา เมืองไฮฟองเพื่อไปยังเส้นทางที่ว่ากันว่า เป็นเส้นทางแห่งการศึกษาพุทธศาสนาแห่งประเทศเวียดนาม

The First Ultimate เที่ยวสุดโลก EP.231 หลงเสน่ห์เวียดนาม2 (3/4)

The First Ultimate เที่ยวสุดโลกสัปดาห์นี้ ตามแม็กซ์ เจน ออกเดินทางจากเกาะกั๊ตบา เมืองไฮฟองเพื่อไปยังเส้นทางที่ว่ากันว่า เป็นเส้นทางแห่งการศึกษาพุทธศาสนาแห่งประเทศเวียดนาม

The First Ultimate เที่ยวสุดโลก EP.231 หลงเสน่ห์เวียดนาม2 (2/4)

The First Ultimate เที่ยวสุดโลกสัปดาห์นี้ ตามแม็กซ์ เจน ออกเดินทางจากเกาะกั๊ตบา เมืองไฮฟอง เพื่อไปยังเส้นทางที่ว่ากันว่า เป็นเส้นทางแห่งการศึกษาพุทธศาสนาแห่งประเทศเวียดนาม