TRAVEL STYLE
เรารู้ว่าคุณชอบท่องเที่ยว แต่ ณ ขณะนี้ คุณชอบท่องเที่ยวสไตล์ไหน
The First Ultimate เที่ยวสุดโลก (New Normal) EP.118 : นิวพาทัวร์ตลาดพลู
Nov 26, 2020 BY ADMIN

10 ร้านอร่อยเจ้าดัง ร้านหมี่กรอบจีนหลีเต็กเฮง / ร้านเกาเหลาเนื้อเปื่อย ต.จันทร์เพ็ญ ร้านขนมหวานเจ้าเก่า(แม่เจ็ง) / ร้านสุณีข้าวหมูแดง ร้านสรินทร์ทิพย์ขนมเบื้องไทย / ร้านขนมจีบต้มเฮียเสก / ร้านกุยช่ายสะพานหัน สาขาตลาดพลู / ร้านเล็กหงษ์ข้าวต้มปลา ร้านฉอเล้งหมี่กระเฉด และ ร้านนิอ่างน้ำแข็งใส

182 views

ตะลุยกิน เน้นๆ! ย่านตลาดพลู

นิว ชัยพล พาตะลุยกิน street food ย่านตลาดพลู กับ 10 ร้านอร่อยเจ้าดัง